Hiljuti uudiseid vaadates kuulsite ajakirjanikku rääkimas uut liiki küberohust.


3::Lunavara
2::CryptoLocker
1::Robotivõrk

See on tõepoolest õige vastus. Lunavara kuulub järjest enam leviva pahatahtliku tarkvara (pahavara) hulka, millega ründajad piiravad juurdepääsu arvutisüsteemidele või andmetele. Näiteks saab lunavara abil piirata juurdepääsu kasutaja failidele, rakendades selleks krüptimist. Ründajad nõuavad seejärel faili avamise (dekrüptimise) eest lunaraha. Tänapäeval kuulub suurem osa andmepüügi e-kirju lunavara hulka (nt Teile saabub e-kiri, millele on lisatud allalaaditav dokument, millega tuleb kaasa lõplik pahavara). Pange tähele, et CryptoLocker on lunavara näide.

Lisateabe saamiseks lunavaraga seotud ohutaseme (ja muude ohtude) kohta, vt ENISA ohuspektri aruanne (lk 45), mis on kättesaadav aadressil: https://www.enisa.europa.eu/publications/etl2015

 

See vastus on osaliselt õige. Õige vastus selles stsenaariumis on lunavara: järjest enam leviv pahatahtlik tarkvara (pahavara), millega ründajad piiravad juurdepääsu arvutisüsteemidele või andmetele. Näiteks saab lunavara abil piirata juurdepääsu kasutaja failidele, rakendades selleks krüptimist. Ründajad nõuavad seejärel faili avamise (dekrüptimise) eest lunaraha. Tänapäeval kuulub suurem osa andmepüügi e-kirju lunavara hulka (nt Teile saabub e-kiri, millele on lisatud allalaaditav dokument, millega tuleb kaasa lõplik pahavara).

CryptoLocker on lunavara näide ning seepärast leitakse, et see vastus on osaliselt õige. Üldise teabe saamiseks CryptoLockeri kohta, vt Guardiani artiklit: https://www.theguardian.com/money/2013/oct/19/cryptolocker-attacks-computer-ransomeware

 

Lisateabe saamiseks lunavaraga seotud ohutaseme (ja muude ohtude) kohta, vt ENISA ohuspektri aruanne (lk 45), mis on kättesaadav aadressil: https://www.enisa.europa.eu/publications/etl2015

 

See ei ole õige vastus; robotivõrk on nakatatud arvutite võrk, mida saab nende omanike teadmata kasutada ebaseaduslikul (nt küberkuritegelikul) eesmärgil. Õige vastus on lunavara: järjest enam leviv pahatahtlik tarkvara (pahavara), millega ründajad piiravad juurdepääsu arvutisüsteemidele või andmetele. Näiteks saab lunavara abil piirata juurdepääsu kasutaja failidele, rakendades selleks krüptimist. Ründajad nõuavad seejärel faili avamise (dekrüptimise) eest lunaraha. Tänapäeval kuulub suurem osa andmepüügi e-kirju lunavara hulka (nt Teile saabub e-kiri, millele on lisatud allalaaditav dokument, millega tuleb kaasa lõplik pahavara).

Lisateabe saamiseks lunavaraga seotud ohutaseme (ja muude ohtude) kohta, vt ENISA ohuspektri aruanne (lk 45), mis on kättesaadav aadressil:

https://www.enisa.europa.eu/publications/etl2015Sisuliselt näib kurjategijatel olevat võimalik kasutada pahavara, et takistada kasutajate juurdepääsu arvutisüsteemile või isiklikele failidele. Hiljem nõuavad kurjategijad piirangu eemaldamise eest raha. 

Mis on selle uue ähvardava ohu nimi?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information