Paroolid on märkide stringid, mida kasutatakse juurdepääsuks internetipõhistele teenustele (nt teie e-posti või sotsiaalvõrgustike profiilidele).


1::Ma salvestan kõik oma erinevad paroolid ühte faili: kui mul on ühte neist vaja, leian selle kergesti üles.
3::Eelistan siiski kasutada iga kord erinevat parooli.
1::Kasutan üht ja sama parooli iga teenuse jaoks, mida kasutan.

See ei ole õige; tegelikult ei tohiks te oma paroole salvestada ühte (krüpteerimata) faili, kuna sellele võivad ligi pääseda teised inimesed. On soovitatav, et teil oleks iga teenuse jaoks erinev parool ja paroole ei tohiks salvestada ühtegi faili. Kui valite kõikide teie poolt kasutatavate teenuste jaoks ühe parooli, võib tekkida olukord, kus pahatahtlikul kasutajal õnnestub ühest teenusest uurida välja teie parool ja seega pääseb ta ligi kõikidele teie kontodele kõikides teenustes. Peale selle on oluline omada tugevaid paroole, mis on piisavalt pikad (st vähemalt kaheksa tähemärki), mis koosnevad nii väike- kui ka suurtähtedest ning samuti numbritest ja mitte-tähemärkidest.

 

Lisateabega, sealhulgas ideedega selle kohta, kuidas valida tugevaid paroole, mis teile meelde jääksid, saate tutvuda siin:

https://www.schneier.com/blog/archives/2014/03/choosing_secure_1.html

 

Kui soovite, et teie kontod oleksid turvalised, on õige strateegia omada iga teenuse jaoks erinevat parooli ja mitte salvestada paroole ühtegi faili. Kui valite kõikide teie poolt kasutatavate teenuste jaoks ühe parooli, võib tekkida olukord, kus pahatahtlikul kasutajal õnnestub ühest teenusest uurida välja teie parool ja seega pääseb ta ligi kõikidele teie kontodele kõikides teenustes. Peale selle on oluline omada tugevaid paroole, mis on piisavalt pikad (st vähemalt kaheksa tähemärki), mis koosnevad nii väike- kui ka suurtähtedest ning samuti numbritest ja mitte-tähemärkidest.

 

Lisateabega, sealhulgas ideedega selle kohta, kuidas valida tugevaid paroole, mis teile meelde jääksid, saate tutvuda siin:

https://www.schneier.com/blog/archives/2014/03/choosing_secure_1.html

 

Kogu aeg ühe ja sama parooli kasutamine on nõrk strateegia, isegi kui see lihtsustab meeldejätmist. Kui pahatahtlik kasutaja teab või võib teada saada teie parooli, siis võib ta pääseda ligi kõikidele teie kontodele. On soovitatav, et teil oleks iga teenuse jaoks erinev parool ja paroole ei tohiks salvestada ühtegi faili. Peale selle on oluline omada tugevaid paroole, mis on piisavalt pikad (st vähemalt kaheksa tähemärki), mis koosnevad nii väike- kui ka suurtähtedest ning samuti numbritest ja mitte-tähemärkidest.

 

Lisateabega, sealhulgas ideedega selle kohta, kuidas valida tugevaid paroole, mis teile meelde jääksid, saate tutvuda siin:

https://www.schneier.com/blog/archives/2014/03/choosing_secure_1.html.


Samuti takistavad need teiste inimeste juurdepääsu teie isiklikele kontodele. Kuna kasutame nii palju erinevaid teenuseid, on kahjuks raske pidada meeles kõiki oma paroole. 

Milline oleks hea strateegia sellises olukorras?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information