Mitu korda nädalas loete artikleid küberturbe ja häkkimise kohta?


2::Nad on heatahtlikud arvutieksperdid.
2::Nad on pahatahtlikud arvutikurjategijad.
3::Häkkerid võivad olla nii heatahtlikud arvutieksperdid kui ka pahatahtlikud arvutikurjategijad

See on ainult osaliselt õige vastus, kuna häkkerid võivad olla ka pahatahtlikud. Tegelikult on häkkerid inimesed, kellel on silmapaistvad tehnilised oskused ja põhjalikud teadmised, mis võimaldavad neil ebaseaduslikult ligi pääseda kaitstud süsteemidele ja varadele. Ent kõnealusel terminil võib olla mitmeid erinevaid tähendusi, sõltuvalt selle kasutamise kontekstist. Tavaliselt tehakse vahet „valge mütsiga häkkerite“ (heatahtlikud) ja „musta mütsiga häkkerite“ (pahatahtlikud) vahel või „õigel eesmärgil häkkimise“ (nt turvalisuse hindamiseks ja testimiseks) ja „valel eesmärgil häkkimise“ (nt kuritegelikel eesmärkidel) vahel. Pahatahtlikele häkkeritele viidatakse tavaliselt kui kräkkeritele. Kõnealust teemat käsitlev arutelu on esitatud järgmises ENISA aruandes: https://www.enisa.europa.eu/activities/stakeholder-relations/nis-brokerage-1/brokerage-model-for-network-and-information-security-in-education.

 

See on õige ainult osaliselt, kuna häkkerid võivad olla ka heatahtlikud. Tegelikult on häkkerid inimesed, kellel on silmapaistvad tehnilised oskused ja põhjalikud teadmised, mis võimaldavad neil ebaseaduslikult ligi pääseda kaitstud süsteemidele ja varadele. Ent kõnealusel terminil võib olla mitmeid erinevaid tähendusi, sõltuvalt selle kasutamise kontekstist. Tavaliselt tehakse vahet „valge mütsiga häkkerite“ (heatahtlikud) ja „musta mütsiga häkkerite“ (pahatahtlikud) vahel või „õigel eesmärgil häkkimise“ (nt turvalisuse hindamiseks ja testimiseks) ja „valel eesmärgil häkkimise“ (nt kuritegelikel eesmärkidel) vahel. Pahatahtlikele häkkeritele viidatakse tavaliselt kui kräkkeritele. Kõnealust teemat käsitlev arutelu on esitatud järgmises ENISA aruandes: https://www.enisa.europa.eu/activities/stakeholder-relations/nis-brokerage-1/brokerage-model-for-network-and-information-security-in-education.

 

See on õige, kuna häkkerid võivad olla nii heatahtlikud kui ka pahatahtlikud. Tegelikult on häkkerid inimesed, kellel on silmapaistvad tehnilised oskused ja põhjalikud teadmised, mis võimaldavad neil ebaseaduslikult ligi pääseda kaitstud süsteemidele ja varadele. Ent kõnealusel terminil võib olla mitmeid erinevaid tähendusi, sõltuvalt selle kasutamise kontekstist. Tavaliselt tehakse vahet „valge mütsiga häkkerite“ (heatahtlikud) ja „musta mütsiga häkkerite“ (pahatahtlikud) vahel või „õigel eesmärgil häkkimise“ (nt turvalisuse hindamiseks ja testimiseks) ja „valel eesmärgil häkkimise“ (nt kuritegelikel eesmärkidel) vahel. Pahatahtlikele häkkeritele viidatakse tavaliselt kui kräkkeritele. Kõnealust teemat käsitlev arutelu on esitatud järgmises ENISA aruandes: https://www.enisa.europa.eu/activities/stakeholder-relations/nis-brokerage-1/brokerage-model-for-network-and-information-security-in-education.Mõlemad on populaarsed märksõnad, millel on ühtlasi väga tähtis roll meie igapäevases tööelus ja vabal ajal. 

Kes on üldse häkkerid?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information