Tänapäeval nõutakse asutustes sageli, et kasutajaid peab teavitama asjaolust, et internetis avaldatud teave nende kohta ei kao kunagi ning seda teavet võidakse lõpuks kasutada muudel (tõenäoliselt soovimatutel) eesmärkidel.


2::Juurdepääsu õigus.
1::Õigus sõnavabadusele.
3::Õigus kustutada.

See ei ole õige, kuigi seda saab pidada osaliselt õigeks, kuna see õigus on seotud ka isikuandmekaitsega. Juurdepääsu õigus tähendab seda, et võite nõuda asjaomaselt asutuselt kinnitust, kas Teiega seotud isikuandmeid töödeldakse või mitte, ning kui vastus on jaatav, siis üksikasjalikku teavet selle kohta (mis liiki andmeid, mis eesmärkidel jne). Õige vastus on õigus kustutada (või õigus olla unustatud) ning see tähendab seda, et Teil on õigus nõuda asutuselt Teiega seotud isikuandmete kustutamist ilma põhjendamatu viivituseta. See on seotud üksikisikute mõjuvõimu suurendamise, mitte minevikusündmuste kustutamise või ajakirjandusvabaduse piiramisega. Käesolevat õigust käsitletakse isikuandmete kaitse üldmääruses 2016/679 (määrus jõustus 24. mail 2016 ning seda kohaldatakse alates 25. maist 2018) ja sellega laiendatakse vaidlustamisõigust, mida käsitletakse direktiivis 95/46/EÜ isikuandmete kaitse kohta. Määrus on kättesaadav siit: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1474012976832&from=ET

 

See ei ole õige. Ehkki õigus sõnavabadusele on oluline, seisneb käesolevas stsenaariumis osutatud eriõigus õiguses kustutada (või õigus olla unustatud), mis tähendab seda, et Teil on õigus nõuda asutuselt Teiega seotud isikuandmete kustutamist ilma põhjendamatu viivituseta. See on seotud üksikisikute mõjuvõimu suurendamise, mitte minevikusündmuste kustutamise või ajakirjandusvabaduse piiramisega. Käesolevat õigust käsitletakse isikuandmete kaitse üldmääruses 2016/679 (määrus jõustus 24. mail 2016 ning seda kohaldatakse alates 25. maist 2018) ja sellega laiendatakse vaidlustamisõigust, mida käsitletakse direktiivis 95/46/EÜ isikuandmete kaitse kohta. Määrus on kättesaadav siit: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1474012976832&from=ET

 

See on õige vastus. Õigus kustutada (või õigus olla unustatud) tähendab seda, et Teil on õigus nõuda asutuselt Teiega seotud isikuandmete kustutamist ilma põhjendamatu viivituseta. See on seotud üksikisikute mõjuvõimu suurendamise, mitte minevikusündmuste kustutamise või ajakirjandusvabaduse piiramisega. Käesolevat õigust käsitletakse isikuandmete kaitse üldmääruses 2016/679 (määrus jõustus 24. mail 2016 ning seda kohaldatakse alates 25. maist 2018) ja sellega laiendatakse vaidlustamisõigust, mida käsitletakse direktiivis 95/46/EÜ isikuandmete kaitse kohta. Määrus on kättesaadav siit: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1474012976832&from=ETÕigust kasutajate kaitsmiseks selliste stsenaariumide eest nimetatakse...

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information