Pilvesalvestusruum on võimalus salvestada oma fail kolmandate isikute teenuste kohta internetis.


3::Krüpteerite failid ise
2::Jagamissätete nõuetekohane haldamine
1::Jätke see oma pilveteenuse osutaja hooleks

See on õige vastus. Juhul kui Teil on vaja salvestada dokumendid oma pilvesalvestusruumi, mille suhtes peate oluliseks, et neid hoitakse kõige turvalisemal viisil, on kõige sobivam lahendus oma failid krüpteerida. Juhul kui üksnes Teil on dekrüptimisvõti, ei saa keegi teine, sealhulgas pilveteenusepakkuja ega potentsiaalne ründaja, Teie faile dekrüpteerida ning seega Teie isikuandmeid lugeda ega kasutada. Pilveandmetöötluse ning oma andmete ja privaatsuse kaitsmise kohta pilves vt Ühendkuningriigi teabevoliniku ameti järgmist aruannet: https://ico.org.uk/for-the-public/online/cloud-computing/

 

See vastus ei ole täiesti õige. Tõepoolest on oluline hoolikalt kontrollida ja vajadusel muuta oma jagamissätteid (pilveandmetöötlusteenused hõlmavad tavaliselt ühte kolmest sättest: i) privaatne, st üksnes Teie näete faile; ii) avalik, st kõik näevad faile ilma piiranguteta; ning iii) jagatud, st üksnes faile vaatama kutsutud inimesed näevad neid). Juhul kui Teil on aga vaja salvestada dokumendid oma pilvesalvestusruumi, mille suhtes peate oluliseks, et neid hoitakse kõige turvalisemal viisil, on kõige sobivam lahendus oma failid krüpteerida. Juhul kui üksnes Teil on dekrüptimisvõti, ei saa keegi teine, sealhulgas pilveteenusepakkuja ega potentsiaalne ründaja, Teie faile dekrüpteerida ning seega Teie isikuandmeid lugeda ega kasutada. Pilveandmetöötluse ning oma andmete ja privaatsuse kaitsmise kohta pilves vt Ühendkuningriigi teabevoliniku ameti järgmist aruannet: https://ico.org.uk/for-the-public/online/cloud-computing/

 

See vastus ei ole õige. Ehkki pilveteenuse osutajad peavad võtma andmete turvalisust väga tõsiselt, ei ole hea mõte üksnes sellele lootma jääda; kindlasti tuleb kasuks täiendavate meetmete võtmine, tagamaks, et Teie isikuandmeid hoitakse ohutult ja turvaliselt.

 

Käesoleva stsenaariumi kontekstis on õige vastus failid ise krüpteerida. Juhul kui Teil on vaja salvestada dokumendid oma pilvesalvestusruumi, mille suhtes peate oluliseks, et neid hoitakse kõige turvalisemal viisil, on kõige sobivam lahendus oma failid krüpteerida. Juhul kui üksnes Teil on dekrüptimisvõti, ei saa keegi teine, sealhulgas pilveteenusepakkuja ega potentsiaalne ründaja, Teie faile dekrüpteerida ning seega Teie isikuandmeid lugeda ega kasutada. Pilveandmetöötluse ning oma andmete ja privaatsuse kaitsmise kohta pilves vt Ühendkuningriigi teabevoliniku ameti järgmist aruannet: https://ico.org.uk/for-the-public/online/cloud-computing/Tüüpilised näited on Dropbox või Amazon Cloud Drive. Olete kasutanud oma isiklikku pilvesalvestusruumi fotode hoidmiseks, kuid kaalute seal hoida ka dokumente ning mõned neist võivad sisaldada isikuandmeid, mida soovite hoida turvaliselt ja privaatselt. Milliseid samme on Teil võimalik selle tagamiseks teha?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information