Nutikas kodu on varustatud tehnoloogiaga, millega edastatakse selles elavatele inimestele põhjalikku teavet nende kodu seisukorrast ning võimaldab neil kontrollida kõiki ühendatud seadmeid, sealhulgas kaugjuhtimise teel.


1::Andmepüügiründed
3::Privaatsuse rikkumine
2::Soovimatu ja nakatatud e-post

See ei ole õige vastus. Andmepüügiga püüab ründaja koguda kasutaja isikuandmeid (nagu salasõnad ja krediitkaardi numbrid) võltside rakenduste, võltside SMS-sõnumite või võltside e-kirjade abil, mis näivad ehtsad. Esitatud vastustest on õige asjaolu, et privaatsuse rikkumine on võimalik, kuna nutikas kodu võib koguda andmeid majas elavate inimeste kohta ning neid andmeid võivad kasutada näiteks kolmandad isikud, kes osutavad nutikaid funktsioone. Sellised andmed võivad hõlmata näiteks üksikasju majas elavate inimeste käitumise, tarbija tegevuse, kohaloleku või puudumise, tervise, eelistuste ja harjumuste kohta. Lisateabe saamiseks vt ENISA aruanne nutika kodu ja meedia lähenemise ohtude spektri kohta:

https://www.enisa.europa.eu/activities/risk-management/evolving-threat-environment/enisa-thematic-landscapes/threat-landscape-for-smart-home-and-media-convergence

 

See on õige vastus, kuna nutikas kodu võib koguda andmeid majas elavate inimeste kohta ning neid andmeid võivad kasutada näiteks kolmandad isikud, kes osutavad nutikaid funktsioone. Sellised andmed võivad hõlmata näiteks üksikasju majas elavate inimeste käitumise, tarbija tegevuse, kohaloleku või puudumise, tervise, eelistuste ja harjumuste kohta. Lisateabe saamiseks vt ENISA aruanne nutika kodu ja meedia lähenemise ohtude spektri kohta:

https://www.enisa.europa.eu/activities/risk-management/evolving-threat-environment/enisa-thematic-landscapes/threat-landscape-for-smart-home-and-media-convergence

 

See vastus on osaliselt õige. Tõepoolest võivad mõnedel nutikatel majapidamisseadmetel olla oma e-posti kontod (see on tavaline internetiga ühendatud printerite korral) ning seda saab ära kasutada selleks, et saata nendesse seadmetesse rämpsposti või pahavara sisaldavaid teateid. Samas on tegemist üldise ohuga, mis võib kahjustada kõiki arvuteid, milles käsitsetakse e-posti kontosid. Käesolevas stsenaariumis on kõige õigem vastus see, et privaatsuse rikkumine on võimalik, kuna nutikas kodu võib koguda andmeid majas elavate inimeste kohta ning neid andmeid võivad kasutada näiteks kolmandad isikud, kes osutavad nutikaid funktsioone. Sellised andmed võivad hõlmata näiteks üksikasju majas elavate inimeste käitumise, tarbija tegevuse, kohaloleku või puudumise, tervise, eelistuste ja harjumuste kohta. Lisateabe saamiseks vt ENISA aruanne nutika kodu ja meedia lähenemise ohtude spektri kohta:

https://www.enisa.europa.eu/activities/risk-management/evolving-threat-environment/enisa-thematic-landscapes/threat-landscape-for-smart-home-and-media-convergenceNutika kodu seadmete hulka kuuluvad näiteks: nutikas külmkapp, nutikad elektrimõõdikud, nutikad rulood ning automaatsed lemmiklooma söötmismehhanismid. Nutikal kodul on potentsiaali tõhustada meie elukvaliteeti. 

Samas võivad nutika koduga kaasneda uued ohud majas elavate inimestele, mille põhiline näide on...

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information