Mobiilsete seadmete nagu tahvelarvutite või nutitelefonide korral näib, et ettevõtetel on sageli võimalik teada, kus Te viibite ja mida teete.


2::Lülitage oma seadmes GPS välja.
3::Deaktiveerige oma seadmes kõik aktiivsed komponendid.
1::Kasutage oma seadme lennurežiimi.

See on üksnes osaliselt õige. GPS-i väljalülitamisega on Teil võimalik takistada rakendustel määrata Teie asukohta GPS-i kaudu. Samas on rakenduse kaudu endiselt võimalus teada, mida teete ning samal ajal on võimalik ka Teie asukohta kindlaks määrata (nt rakenduse kaudu võidakse koguda andmeid Teie asukoha kohta muude vahendite kaudu, nagu WiFi või Bluetooth). Parem lahendus oleks oma seadmes deaktiveerida kõik aktiivsed komponendid. Teil on tõepoolest võimalus lisada oma seadmele funktsioonid, mis võimaldavad Teil peatada vaikimisi isikuandmete soovimatu edastamise teenuste ja rakenduste osutajatele.

 

See on õige. Te lisate oma seadmele funktsioonid, mis võimaldavad Teil peatada vaikimisi isikuandmete soovimatu edastamise teenuste ja rakenduste osutajatele. Pange tähele, et isegi kui Te lülitate oma GPS-i välja, on rakenduse kaudu endiselt võimalus teada, mida teete ning samal ajal on võimalik ka Teie asukohta kindlaks määrata muude vahendite kaudu, nagu WiFi või Bluetooth.

 

Kahjuks on see vale vastus. Seade ei edasta lennurežiimis olles teavet ja ehkki see tähendab seda, et Teid ei saa jälitada, ei ole Teil ka võimalik näiteks teha või vastu võtta kõnesid ning kokkuvõttes ei ole Teil oma seadet sisuliselt võimalik kasutada. Asjaomane soovitus on see, et deaktiveerige oma seadmes kõik aktiivsed komponendid. Teil on võimalus lisada oma seadmele funktsioonid, mis võimaldavad Teil peatada vaikimisi isikuandmete soovimatu edastamise teenuste ja rakenduste osutajatele.Teile valmistab see muret, kuna soovite oma seadmeid kasutada täies ulatuses, kuid välistades asjaolu, et Teid jälitatakse või jälgitakse lisaks vaikimisi seirele GPS-i / internetiteenuse pakkuja võrgus. Samuti ei ole Te kindel, mida saate oma kaitsmiseks teha. 

Võimalik lahendus võib olla järgmine...

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information