Lõimitud andmekaitse on lähenemisviis, mille kohaselt edendatakse privaatsust, tagamaks, et andmekaitsega seotud ettevaatusabinõud integreeritakse toodetesse ja teenustesse võimalikult varajases tarkvaraarenduse etapis


1::tarkvaraarendajad eelistavad kasutada privaatsuspoliitikat.
2::Privaatsus on sotsiaalne, mitte tehniline küsimus
3::Lõimitud andmekaitse realiseerimiseks puuduvad sobivad vahendid.

Kahjuks ei ole see käesoleva stsenaariumi kontekstis õige vastus. Privaatsuspoliitika on teenusepakkujate poolt kasutatavate dokumentide/avalduste üldnimetus, milles kirjeldatakse seda, kuidas teie privaatsust käsitletakse ja kuidas nad kasutavad teie isikuandmeid (st milliseid isikuandmeid kogutakse, millisel eesmärgil, teie andmete vastuvõtjad jms). Lõimitud andmekaitse tagab parema privaatsuse kui privaatsuspoliitika.

Teine põhjus on see, et selle realiseerimiseks puuduvad sobivad vahendid.

Lisateabe saamiseks vt ENISA aruannet lõimitud privaatsuse ja andmekaitse kohta aadressil: https://www.enisa.europa.eu/activities/identity-and-trust/library/deliverables/privacy-and-data-protection-by-design

 

Pange tähele, et vajadust lõimitud andmekaitse järele on käsitletud ka isikuandmete kaitse üldmääruses 2016/679 (määrus jõustus 24. mail 2016 ja seda hakatakse kohaldama alates 25. maist 2018; see on kättesaadav siit: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1474012976832&from=ET).

 

Ehkki privaatsus on tõepoolest sotsiaalne küsimus, on seda meie ühendatud ja digitaalses maailmas võimalik reguleerida ja kaitsta nõuetekohase projekteerimisega; seepärast viitamegi lõimitud andmekaitsele.

Teine põhjus on see, et lõimitud andmekaitse realiseerimiseks puuduvad sobivad vahendid.

Lisateabe saamiseks vt ENISA aruannet lõimitud privaatsuse ja andmekaitse kohta aadressil: https://www.enisa.europa.eu/activities/identity-and-trust/library/deliverables/privacy-and-data-protection-by-design

 

Pange tähele, et vajadust lõimitud andmekaitse järele on käsitletud ka isikuandmete kaitse üldmääruses 2016/679 (määrus jõustus 24. mail 2016 ja seda hakatakse kohaldama alates 25. maist 2018; see on kättesaadav siit: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1474012976832&from=ET).

 

See on tõepoolest teine põhjus, miks traditsioonilistel tarkvaraarenduse lähenemisviisidel esinevad lõimitud andmekaitses piirangud. Seepärast oluline, et vahendid oleksid tarkvaraarendajate kogukonnale kättesaadavamad.

 

Lisateabe saamiseks vt ENISA aruannet lõimitud privaatsuse ja andmekaitse kohta aadressil: https://www.enisa.europa.eu/activities/identity-and-trust/library/deliverables/privacy-and-data-protection-by-design

 

Pange tähele, et vajadust lõimitud andmekaitse järele on käsitletud ka isikuandmete kaitse üldmääruses 2016/679 (määrus jõustus 24. mail 2016 ja seda hakatakse kohaldama alates 25. maist 2018; see on kättesaadav siit: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1474012976832&from=ET).(pange tähele, et mitmetes tekstides kasutatakse ka terminit „lõimitud privaatsus“). Samas on tarkvara projekteerimisel traditsiooniliselt esinenud piirangud seoses tehnoloogiate loomisega, mis oma olemuselt tagavad privaatsuse. Olemas on kaks peamist põhjust, miks traditsioonilistel tarkvaraarenduse lähenemisviisidel esinevad lõimitud andmekaitses piirangud. Esimene põhjus seisneb arendajate ja vastutavate töötlejate teadmatuses. 

Milline on teine põhjus?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information