Lõimitud andmekaitse on isikuandmete kaitsega seotud lähenemisviis, mis tugineb asjaolul, et andmekaitsemeetmed on integreeritud tehnoloogiatesse, mitte üksnes dokumentidesse või avaldustesse, nagu privaatsuspoliitika.


1::Viirusetõrjetarkvara
1::Tulemüür
3::Krüpteerimine

See ei ole õige vastus. Viirusetõrje on Teie arvuti oluline kaitsemehhanism sellise pahavara vastu, nagu viirused või ussid. Ehkki mõnel juhul võib tarkvara Teid kaitsta ründekoodi eest, mis võib mõjutada Teie privaatsust (nt nuhkvara), ei ole tegemist privaatsust soodustava tehnoloogiaga. Pakutud vastustest on õige krüpteerimine: protsess, millega muudetakse andmed loetamatuks, et kaitsta neid lubamatu juurdepääsu eest (kuna üksnes selleks volitatud kasutajad on võimelised andmeid dekrüpteerima ning seega neid ka lugema). Krüpteerimine on välja arendatud, laialdaselt kasutatud ja suhteliselt lihtsasti kohaldatav privaatsust soodustav tehnoloogia.

Lühikest sissejuhatust privaatsust soodustava tehnoloogia kohta vt IAPP-i järgmisest artiklist:

https://privacyassociation.org/news/a/2008-05-introduction-to-privacy-enhancing-technologies/

Vt lisaks ENISA aruannet lõimitud privaatsuse ja andmekaitse kohta aadressil: https://www.enisa.europa.eu/activities/identity-and-trust/library/deliverables/privacy-and-data-protection-by-design

 

See vastus ei ole õige. Tulemüür on arvutivõrgus toimuva liikluse oluline kaitsemehhanism, millega filtreeritakse teabevahetust ning seega kaitseb tulemüür arvutit mõnede turvalisuse ja privaatsusega seotud ohtude eest, kuid tegemist ei ole privaatsust soodustava tehnoloogiaga. Pakutud vastustest on õige krüpteerimine: protsess, millega muudetakse andmed loetamatuks, et kaitsta neid lubamatu juurdepääsu eest (kuna üksnes selleks volitatud kasutajad on võimelised andmeid dekrüpteerima ning seega neid ka lugema). Krüpteerimine on välja arendatud, laialdaselt kasutatud ja suhteliselt lihtsasti kohaldatav privaatsust soodustav tehnoloogia.

Lühikest sissejuhatust privaatsust soodustava tehnoloogia kohta vt IAPP-i järgmisest artiklist:

https://privacyassociation.org/news/a/2008-05-introduction-to-privacy-enhancing-technologies/

Vt lisaks ENISA aruannet lõimitud privaatsuse ja andmekaitse kohta aadressil: https://www.enisa.europa.eu/activities/identity-and-trust/library/deliverables/privacy-and-data-protection-by-design

 

See vastus on õige. Krüpteerimine on välja arendatud, laialdaselt kasutatud ja suhteliselt lihtsasti kohaldatav privaatsust soodustav tehnoloogia. Andmeid luuakse protsessi käigus, kaitstes neid seega lubamatu juurdepääsu eest (kuna üksnes selleks volitatud kasutajad on võimelised andmeid dekrüpteerima ning seega neid ka lugema).

Lühikest sissejuhatust privaatsust soodustava tehnoloogia kohta vt IAPP-i järgmisest artiklist:

https://privacyassociation.org/news/a/2008-05-introduction-to-privacy-enhancing-technologies/

Vt lisaks ENISA aruannet lõimitud privaatsuse ja andmekaitse kohta aadressil: https://www.enisa.europa.eu/activities/identity-and-trust/library/deliverables/privacy-and-data-protection-by-designIntegreeritud privaatsuse juurutamiseks saab kasutada privaatsust soodustavaid tehnoloogiaid (kuigi privaatsust soodustavate tehnoloogiatega ei saa alati tagada, et kõik privaatsusega seotud probleemid on lahendatud). 

Milline alljärgnevatest on peamine ja hästi toimiv privaatsust soodustav tehnoloogia?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information