Kolledžis teatatakse, et kolledži veebisaidil avalikustatakse andmestik, mis hõlmab üliõpilastele määratud hindeid (lõpptulemused) kõikidel ühe konkreetse aasta jooksul toimunud kursustel,


1::Kursuste nimed ning üliõpilasele iga kursuse eest määratud hinne. Kõik üliõpilasele viitavad tunnusjooned (nt nimi, üliõpilase viitenumber jms) jäetakse välja või asendatakse muu sisutühja viitenumbriga. Loetelus võivad olla üliõpilaste muud isikuandmed (vanus, sugu jms).
3::Kursuste nimed ning iga kursuse eest määratud hinne ilma muu teabeta
2::Üksnes üliõpilastele määratud hinded; muu teave puudub (isegi teave asjaomaste kursuste kohta)

Kahjuks ei ole see õige vastus. Andmete loetelu peetakse anonüümseks siis, kui ühtegi loetelus olevat isikut ei ole võimalik kindlaks teha, võttes arvesse kõiki vahendeid, mida muu isik võib tõenäoliselt mõistlikult kasutada. Seega ei ole tunnusjoonte asendamine muude sisutühjade viitenumbritega mitte anonüümseks muutmine, vaid pseudonüümidega asendamine; nt olles teadlik, et üksnes John on saanud kursuse A eest hinde 10, on võimalik otsida loetelust Johnile osutav viitenumber ning seejärel kõik hinded, mis on Johnile igal kursusel määratud. Isegi kui jätame kordumatud tunnused lihtsalt välja, võib identifitseerimiseni viia muude isikuandmete kombineerimine (nt kui teame, et ainus mees vanuses 21 on John).

 

Käesolevas stsenaariumis on õige vastus kursuste nimed ning iga kursuse eest määratud hinne ilma muu teabeta. Üldiselt on üsna raske saavutada täielikku anonüümsust juhul, kui kasulike andmete loetelu avaldatakse. Isiku tunnuste tavaline eemaldamine või muutmine ei tähenda anonüümseks muutmist. Olemas on anonüümseks muutmise erimeetodid, mida avaldaja peab järgima selleks, et tegeleda mitmete deanonümiseerimise ohtudega. Lisateabe saamiseks vt ENISA aruanne suurandmete lõimitud privaatsuse kohta: https://www.enisa.europa.eu/publications/big-data-protection

 

See on õige vastus. Andmete loetelu peetakse anonüümseks siis, kui ühtegi loetelus olevat isikut ei ole võimalik kindlaks teha, võttes arvesse kõiki vahendeid, mida muu isik võib tõenäoliselt mõistlikult kasutada. Üldiselt on üsna raske saavutada täielikku anonüümsust juhul, kui avaldatakse kasulike andmete loetelu. Isiku tunnuste tavaline eemaldamine või muutmine ei tähenda anonüümseks muutmist. Olemas on anonüümseks muutmise erimeetodid, mida avaldaja peab järgima selleks, et tegeleda mitmete deanonümiseerimise ohtudega. Lisateabe saamiseks vt ENISA aruanne suurandmete lõimitud privaatsuse kohta: https://www.enisa.europa.eu/publications/big-data-protection

 

See on üksnes osaliselt õige. Tõepoolest on see lihtne hinnete (st numbrite) loetelu täielikult anonüümseks muudetud, kuna ühtegi loetelus olevat isikut ei ole võimalik tuvastada, võttes arvesse kõiki vahendeid, mida muu isik võib tõenäoliselt kasutada. Samas ei ole avaldamise sihtotstarbe kontekstis tegemist kasuliku loeteluga (nt ei ole võimalik arvutada kursuse A eest määratud hinnete keskmist väärtust). Käesolevas stsenaariumis on õige vastus kursuste nimed ning iga kursuse eest määratud hinne ilma muu teabeta. Üldiselt on üsna raske saavutada täielikku anonüümsust juhul, kui kasulike andmete loetelu avaldatakse. Isiku tunnuste tavaline eemaldamine või muutmine ei tähenda anonüümseks muutmist. Olemas on anonüümseks muutmise erimeetodid, mida avaldaja peab järgima selleks, et tegeleda mitmete deanonümiseerimise ohtudega. Lisateabe saamiseks vt ENISA aruanne suurandmete lõimitud privaatsuse kohta: https://www.enisa.europa.eu/publications/big-data-protectioneesmärgiga võimaldada kõigil teostada edasine teaduslik/statistiline analüüs, st keskmise ning maksimaalse ja minimaalse väärtuse arvutamine ning muu statistiline teave iga kursuse eest antud hinde kohta. Kolledži teatises väidetakse, et andmestik on täielikult anonüümne. 

Milliseid andmeid Te sellest täielikult anonüümseks muudetud loetelust eeldate näha?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information