Hiljuti uurisite oma mobiilioperaatori pakutavat internetipõhist teenust ning avastasite üllatusega oma profiilil ringi vaadates, et mobiilioperaator on salvestanud Teie aadressi valesti.


1::Õigus olla unustatud
1::Õigus kustutada
3::Õigus andmeid parandada

Kahjuks ei ole see õige vastus (pange tähele, et õigus olla unustatud kattub õigusega kustutada). Õige vastus on õigus andmeid parandada, mis seisneb õiguses nõuda vastutavalt töötlejalt ebaõigete isikuandmete parandamist ilma põhjendamatu viivitamiseta. Õigust andmeid parandada, mis on oluline täiendus juurdepääsu õigusele, käsitletakse isikuandmete kaitse üldmääruses 2016/679 (määrus jõustus 24. mail 2016 ning seda kohaldatakse alates 25. maist 2018; see on kättesaadav siit: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1474012976832&from=ET).

 

Samuti tuletame Teile meelde, et Euroopa andmekaitseinspektori kohaselt selleks et rakendada õigust andmeid parandada, tuleb andmesubjektil tavaliselt kirjutada andmete vastutavale töötlejale. Näiteks kui Teil on vaja muuta oma isiklikku aadressi või leiate, et Teie andmed ei ole õiged, tuleb Teil rakendada oma õigust andmeid parandada, võttes ühendust neid andmeid haldava vastutava töötlejaga. Vt andmete parandamise õiguse määratlust siit: https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/pid/86#regulation

 

Kahjuks ei ole see õige vastus (pange tähele, et õigus kustutada kattub õigusega olla unustatud). Õige vastus on õigus andmeid parandada, mis seisneb õiguses nõuda vastutavalt töötlejalt ebaõigete isikuandmete parandamist ilma põhjendamatu viivitamiseta. Õigust andmeid parandada, mis on oluline täiendus juurdepääsu õigusele, käsitletakse isikuandmete kaitse üldmääruses 2016/679 (määrus jõustus 24. mail 2016 ning seda kohaldatakse alates 25. maist 2018; see on kättesaadav siit: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1474012976832&from=ET).

 

Samuti tuletame Teile meelde, et Euroopa andmekaitseinspektori kohaselt selleks et rakendada õigust andmeid parandada, tuleb andmesubjektil tavaliselt kirjutada andmete vastutavale töötlejale. Näiteks kui Teil on vaja muuta oma isiklikku aadressi või leiate, et Teie andmed ei ole õiged, tuleb Teil rakendada oma õigust andmeid parandada, võttes ühendust neid andmeid haldava vastutava töötlejaga. Vt määratlust andmete parandamise õiguse kohta siit: https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/pid/86#regulation

 

Stsenaariumi kontekstis on tõepoolest tegemist õige vastusega. Õigus andmeid parandada seisneb õiguses nõuda vastutavalt töötlejalt ebaõigete isikuandmete parandamist ilma põhjendamatu viivitamiseta. Õigust andmeid parandada, mis on oluline täiendus juurdepääsu õigusele, käsitletakse isikuandmete kaitse üldmääruses 2016/679 (määrus jõustus 24. mail 2016 ning seda kohaldatakse alates 25. maist 2018; see on kättesaadav siit: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1474012976832&from=ET).

 

Samuti tuletame Teile meelde, et Euroopa andmekaitseinspektori kohaselt selleks et rakendada õigust andmeid parandada, tuleb andmesubjektil tavaliselt kirjutada andmete vastutavale töötlejale. Näiteks kui Teil on vaja muuta oma isiklikku aadressi või leiate, et Teie andmed ei ole õiged, tuleb Teil rakendada oma õigust andmeid parandada, võttes ühendust neid andmeid haldava vastutava töötlejaga. Vt andmete parandamise õiguse määratlust siit: https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/pid/86#regulationSellisel juhul, st kui Teie isikuandmed on valed, on Teil õigus paluda andmetöötlejalt (nt teenusepakkuja) õigete andmete sisestamist. 

Seda eriõigust nimetatakse...

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information