Üldiselt eeldate te erinevaid teenuseid pakkuvate internetisaitide külastamisel, et teie eraeluga seotud ja isikuandmete nõuetekohane kohtlemine sõltub teenusepakkuja (nt veebisaidi omaniku) heast tahtest.


1::Viirusetõrjetarkvara
3::Lõimitud andmekaitse
2::Krüptograafia

Kahjuks ei ole see õige vastus. Viirusetõrjetarkvara on tarkvara, mis kaitseb teie arvutit ründetarkvara eest. Ehkki mõnel juhul võib tarkvara teid kaitsta ründekoodi eest, mis võib mõjutada teie privaatsust (nt nuhkvara), ei ole tegemist tehnoloogiasse lõimitud privaatsusega seotud otsusega. Lähenemisviisi, mille kohaselt privaatsus lõimitakse tehnoloogiasse, nimetatakse Lõimitud andmekaitse, mis tähendab seda, et andmekaitsega seotud ettevaatusabinõud (nt isikuandmete töötlemise miinimumini viimine, isikuandmete võimalikult kiirest pseudonümiseerimine, jne.) ehitatakse toodetesse ja teenustesse sisse võimalikult varases tarkvara arenduse etapis. Vajadust lõimitud andmekaitse järele (pange tähele, et mitmes tekstis esineb samuti termin lõimitud privaatsus) on käsitletud ka isikuandmete kaitse üldmääruses 2016/679 (määrus jõustus 24. mail 2016 ja seda hakatakse kohaldama alates 25. maist 2018). Lisateabe saamiseks vt ENISA aruannet lõimitud privaatsuse ja andmekaitse kohta aadressil: https://www.enisa.europa.eu/activities/identity-and-trust/library/deliverables/privacy-and-data-protection-by-design

 

See on tõepoolest õige vastus. Lõimitud andmekaitse on lähenemisviis, mille kohaselt edendatakse privaatsust, tagades, et andmekaitsega seotud ettevaatusabinõud (nt isikuandmete töötlemise miinimumini viimine, isikuandmete võimalikult kiirest pseudonümiseerimine, jne.) ehitatakse toodetesse ja teenustesse sisse võimalikult varases tarkvara arenduse etapis. Vajadust lõimitud andmekaitse järele (pange tähele, et mitmes tekstis esineb samuti termin lõimitud privaatsus) on käsitletud ka isikuandmete kaitse üldmääruses 2016/679 (määrus jõustus 24. mail 2016 ja seda hakatakse kohaldama alates 25. maist 2018). Lisateabe saamiseks vt ENISA aruannet lõimitud privaatsuse ja andmekaitse kohta aadressil: https://www.enisa.europa.eu/activities/identity-and-trust/library/deliverables/privacy-and-data-protection-by-design

 

Kahjuks ei ole see õige vastus, ehkki krüptograafiat on võimalik tehnoloogiasse lõimida kui privaatsusega seotud otsust. Krüptograafiatehnikat võib pidada privaatsust soodustava tehnoloogia üheks vormiks, kuna selle abil pakutakse andmete konfidentsiaalsust; ent krüptograafia on lihtsalt üks näide tehnilisest meetmest, mille abil on võimalik tõhustada privaatsust. Õige vastus on Lõimitud andmekaitse - lähenemisviis, mille kohaselt edendatakse privaatsust, tagades, et andmekaitsega seotud ettevaatusabinõud (nt isikuandmete töötlemise miinimumini viimine, isikuandmete võimalikult kiirest pseudonümiseerimine, jne.) ehitatakse toodetesse ja teenustesse sisse võimalikult varases tarkvara arenduse etapis. Vajadust lõimitud andmekaitse järele (pange tähele, et mitmes tekstis esineb samuti termin lõimitud privaatsus) on käsitletud ka isikuandmete kaitse üldmääruses 2016/679 (määrus jõustus 24. mail 2016 ja seda hakatakse kohaldama alates 25. maist 2018). Lisateabe saamiseks vt ENISA aruannet lõimitud privaatsuse ja andmekaitse kohta aadressil: https://www.enisa.europa.eu/activities/identity-and-trust/library/deliverables/privacy-and-data-protection-by-design


Parem viis teie privaatsuse tagamiseks oleks see, et teenusepakkujad lõimivad privaatsusega seotud otsused vahetult tehnoloogiasse, selle asemel, et üksnes kinnitada oma üldiseid kohustusi juriidilistes dokumentides. 

Privaatsusega seotud otsuste lõimimist tehnoloogiasse nimetatakse...

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information