Olete hiljuti loonud konto sotsiaalvõrgustiku veebisaidile, mis muutub aina populaarsemaks.


3::Privaatsuspoliitika
1::Lõppkasutaja litsentsileping
2::Privaatsussätted

Tõepoolest, privaatsuspoliitika on teenusepakkujate poolt kasutatavate dokumentide/avalduste üldnimetus, milles nad kirjeldavad seda, kuidas teie eraeluga seotud andmeid koheldakse ja kuidas nad võivad kasutada teie isikuandmeid (st milliseid isikuandmeid kogutakse, millisel eesmärgil, teie andmete vastuvõtjad, jne.). Kõnealune teave kujutab endast õiguslikku kohustust teenusepakkujale seoses andmekaitsega (vt andmekaitsedirektiiv 95/46/EÜ ning samuti isikuandmete kaitse üldmäärust 2016/679, mida hakatakse kohaldama alates 25. maist 2018 ja mis on kättesaadavad aadressil: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1474012976832&from=ET).

 

Kahjuks ei ole see vastus õige kõnealuses kontekstis. Lõppkasutaja litsentsileping on juriidiline dokument, mis teil palutakse heaks kiita uue konto loomisel teenuse raames. Lõppkasutaja litsentsileping on seotud intellektuaalomandi ja autoriõigusega ning mitte privaatsuse ja andmekaitsega. Õige vastus on privaatsuspoliitika, mis on teenusepakkujate poolt kasutatavate dokumentide/avalduste üldnimetus, milles nad kirjeldavad seda, kuidas teie eraeluga seotud andmeid koheldakse ja kuidas nad võivad kasutada teie isikuandmeid (st milliseid isikuandmeid kogutakse, millisel eesmärgil, teie andmete vastuvõtjad, jne.). Kõnealune teave kujutab endast õiguslikku kohustust teenusepakkujale seoses andmekaitsega (vt andmekaitsedirektiiv 95/46/EÜ ning samuti isikuandmete kaitse üldmäärust 2016/679, mida hakatakse kohaldama alates 25. maist 2018 ja mis on kättesaadavad aadressil: see on kättesaadav siit: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1474012976832&from=ET).

 

Kahjuks ei ole see vastus õige kõnealuse stsenaariumi kontekstis – olgugi et privaatsussätted on tõepoolest olulised teie privaatsuse jaoks. Tavaliselt pakuvad sotsiaalvõrgustiku saidid kasutajatele võimalust seadistada, kuidas teised inimesed nende teavet näevad. Näiteks Facebookis võite otsustada, kas teie pilte näevad ainult teie sõbrad või ka teie sõprade sõbrad. Need on privaatsussätted ja need on olulised teie privaatsuse kaitsmiseks. Õige vastus on privaatsuspoliitika, mis on teenusepakkujate poolt kasutatavate dokumentide/avalduste üldnimetus, milles nad kirjeldavad seda, kuidas teie eraeluga seotud andmeid koheldakse ja kuidas nad võivad kasutada teie isikuandmeid (st milliseid isikuandmeid kogutakse, millisel eesmärgil, teie andmete vastuvõtjad, jne.). Kõnealune teave kujutab endast õiguslikku kohustust teenusepakkujale seoses andmekaitsega (vt andmekaitsedirektiiv 95/46/EÜ ning samuti isikuandmete kaitse üldmäärust 2016/679, mida hakatakse kohaldama alates 25. maist 2018 ja mis on kättesaadavad aadressil: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1474012976832&from=ET).Konto loomisel küsiti teilt nõusolekut teatud reeglitega selle kohta, kuidas veebisaidi pakkuja kohtleb teie eraeluga seotud ja isikuandmeid. 

Milline on selle dokumendi üldnimetus, millega te kõnealusel juhul nõustute?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information