Millisteks andmeteks nimetatakse “igasugust teavet tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta”?


3::Isikuandmed
1::Sisselogimise andmed
1::Sotsiaalkindlustuse number

See on õige vastus. Parema ülevaate sellest, milliseid andmeid peetakse isikuandmeteks, võite saada Euroopa Andmekaitseinspektori sõnastikust:

Nimi ja sotsiaalkindlustuse number on kaks näidet isikuandmete kohta, mis on vahetult isikuga seotud. Ent see määratlus laieneb ka muule ning hõlmab näiteks e-posti aadresse ja töötaja töötelefoni numbrit.

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS/Dataprotection/Glossary/pid/84

 

Vaata ka andmekaitse direktiivi 95/46/EÜ:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&from=EΤ

ning samuti uut isikuandmete kaitse üldmäärust 2016/679 (GDPR):

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1474012976832&from=ET

 

See vastus ei ole õige. Termin „sisselogimise andmed“ viitab kasutajanimele ja paroolile, mida te kasutate näiteks juurdepääsuks internetipõhistele teenustele. Õige vastus on Isikuandmed. Tasub siiski välja tuua, et sisselogimise andmed on näide isikuandmete kohta, kuna need kujutavad endast teavet tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta. Parema ülevaate sellest, milliseid andmeid peetakse isikuandmeteks, võite saada Euroopa Andmekaitseinspektori sõnastikust:

Nimi ja sotsiaalkindlustuse number on kaks näidet isikuandmete kohta, mis on vahetult isikuga seotud. Ent see määratlus laieneb ka muule ning hõlmab näiteks e-posti aadresse ja töötaja töötelefoni numbrit.

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS/Dataprotection/Glossary/pid/84

 

Vaata ka andmekaitse direktiivi 95/46/EÜ:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EΤ/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&from=EΤ

ning samuti uut isikuandmete kaitse üldmäärust 2016/679 (GDPR):

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1474012976832&from=ET

 

See vastus ei ole õige. Õige vastus on Isikuandmed. Tasub siiski välja tuua, et sotsiaalkindlustuse number on näide isikuandmete kohta, kuna see kujutab endast teavet tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta. Isikuandmete mõiste on siiski märksa üldisem. Parema ülevaate sellest, milliseid andmeid peetakse isikuandmeteks, võite saada Euroopa Andmekaitseinspektori sõnastikust:

Nimi ja sotsiaalkindlustuse number on kaks näidet isikuandmete kohta, mis on vahetult isikuga seotud. Ent see määratlus laieneb ka muule ning hõlmab näiteks e-posti aadresse ja töötaja töötelefoni numbrit.

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS/Dataprotection/Glossary/pid/84

 

Vaata ka andmekaitse direktiivi 95/46/EÜ:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EΤ/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&from=EΤ

ning samuti uut isikuandmete kaitse üldmäärust 2016/679 (GDPR):

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1474012976832&from=ETWe use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information