Igal aastal tähistavad Euroopa Liidu liikmesriigid ja Euroopa institutsioonid andmekaitsepäeva, eesmärgiga suurendada teadlikkust ja edendada privaatsust ja andmekaitset.


2::1. oktoobril
1::7. veebruar
3::28. jaanuar

See vastus ei ole õige. Andmekaitse päeva tähistatakse igal aastal 28. jaanuaril. Nimetatud kuupäev on Euroopa Nõukogu konventsiooni 108 allkirjastamise aastapäev; kõnealune konventsioon on esimene õiguslikult siduv dokument isikuandmete automaatse töötlemisega seotud andmekaitse kohta. See dokument on kättesaadav aadressil: http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/108

Lisateavet saate vaadata ka siit: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/data_protection_day_en.asp

 

Ent iga aasta oktoobrikuus tähistatakse Euroopa küberturbe kuud: tegemist on Euroopa Liidu õiguskaitse kampaaniaga, mille eesmärk on edendada kodanike teadlikkust küberturbe kohta, kujundada nende arusaama küberohtudest ja pakkuda ajakohast turbealast teavet vastava hariduse ja heade tavade jagamise abil. Kõnealune küsitlus on osa Euroopa küberturbe kuuga seotud algatustest käesoleval aastal.

 

See vastus ei ole õige. Andmekaitse päeva tähistatakse iga aasta 28. jaanuaril. Nimetatud kuupäev on Euroopa Nõukogu konventsiooni 108 allkirjastamise aastapäev; kõnealune konventsioon on esimene õiguslikult siduv dokument isikuandmete automaatse töötlemisega seotud andmekaitse kohta. See dokument on kättesaadav aadressil:

http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/108

 

Lisateavet saate vaadata ka siit: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/data_protection_day_en.asp

 

2017. aasta 7. veebruar on turvalisema interneti päev. Turvalisema interneti päeva korraldab Insafe igal aastal veebruaris eesmärgiga edendada interneti tehnoloogiate turvalisemat kasutamist eelkõige noorte inimeste hulgas. Vt lisateavet aadressil:

https://www.saferinternetday.org

 

See on õige vastus. Andmekaitse päeva tähistatakse 28. jaanuaril. Nimetatud kuupäev on Euroopa Nõukogu konventsiooni 108 allkirjastamise aastapäev; kõnealune konventsioon on esimene õiguslikult siduv dokument isikuandmete automaatse töötlemisega seotud andmekaitse kohta. See dokument on kättesaadav aadressil:

http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/108

Lisateavet saate vaadata ka siit: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/data_protection_day_en.aspMillisel kuupäeval tähistatakse igal aastal andmekaitsepäeva?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information