Alati, kui kasutad mõnda digiseadet, et surfata internetis ja külastada veebisaite, jätad oma tegevusest jälgi.


2::Küpsised
3::Digijäljed
1::Sisselogimise andmed

See ei ole õige vastus, ehkki küpsised on näide digitaalse jälje kohta. Täpsemalt kujutavad küpsised endast väikeseid teabeüksusi (tekstifaile), mida säilitatakse ainult kasutaja arvutis ja kasutatakse laialdaselt võrguteenuste pakkujate poolt eri eesmärkidel, näiteks kasutaja eelistuste (keel, taustavärvid, jne.) fikseerimiseks, kasutaja identifitseerimiseks, kui ta kasutab ostunimekirja, jne. Pange samuti tähele, et küpsiseid võidakse kasutada muude eesmärkidel, näiteks käitumisega seotud reklaami puhul, mida ei tohiks teha, välja arvatud siis, kui kasutaja on andnud selleks selgesõnalise nõusoleku.

Õige vastus on Digijäljed: See on üldine termin, millega kirjeldatakse jälgi, mille kasutajad jätavad siis, kui nad suhtlevad digikeskkonnas ja kasutavad digiseadmeid. Need jäljed võivad olla passiivsed, kui neid kogutakse kolmandate isikute poolt ilma kasutaja teadmata; see võib näiteks hõlmata kellaaega ja päeva, kui te külastasite konkreetset veebisaiti. Jäljed võivad samuti olla aktiivsed, kui kasutaja jätab tahtlikult endast teavet, näiteks sotsiaalvõrgustiku veebisaidile jäetud postitused.

 

See on õige vastus. Digijäljed on üldine termin, millega kirjeldatakse jälgi, mille kasutajad jätavad siis, kui nad suhtlevad digikeskkonnas ja kasutavad digiseadmeid. Need jäljed võivad olla passiivsed, kui neid kogutakse kolmandate isikute poolt ilma kasutaja teadmata; see võib näiteks hõlmata kellaaega ja päeva, kui te külastasite konkreetset veebisaiti. Jäljed võivad samuti olla aktiivsed, kui kasutaja jätab tahtlikult endast teavet, näiteks sotsiaalvõrgustiku veebisaidile jäetud postitused.

 

See ei ole õige vastus. Termin „sisselogimise andmed“ viitab kasutajanimele ja paroolile, mida te kasutate juurdepääsuks internetipõhistele teenustele. Õige vastus on digijäljed: jäljed, mille kasutajad jätavad siis, kui nad suhtlevad digikeskkonnas ja kasutavad digiseadmeid. Need jäljed võivad olla passiivsed, kui neid kogutakse kolmandate isikute poolt ilma kasutaja teadmata; see võib näiteks hõlmata kellaaega ja päeva, kui te külastasite konkreetset veebisaiti. Jäljed võivad samuti olla aktiivsed, kui kasutaja jätab tahtlikult endast teavet, näiteks sotsiaalvõrgustiku veebisaidile jäetud postitused.Tegevus võib talletuda nii seadmes kui ka külastatud veebisaitidel. 

Milline on nende jälgede üldnimetus?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information