Θεωρείτε ότι είστε «έμπειρος» χρήστης των κινητών τεχνολογιών.


1::Μην χρησιμοποιείτε πολλές εφαρμογές, καθώς έτσι μειώνεται η ασφάλεια του έξυπνου τηλεφώνου.
2::Αποκλείετε όλες τις λήψεις εφαρμογών και να χρησιμοποιείτε μόνο την τυπική εφαρμογή που είναι ήδη εγκατεστημένη στο τηλέφωνό σας.
3::Να ελέγχετε τα αιτήματα άδειας κατά τη χρήση ή εγκατάσταση εφαρμογών έξυπνων τηλεφώνων.

Δυστυχώς, η απάντηση αυτή δεν σχετίζεται ιδιαίτερα με την ασφάλεια. Αντιθέτως, μια συναφής στρατηγική για να είναι κανείς προστατευμένος είναι ο έλεγχος των αιτημάτων άδειας κατά τη χρήση ή εγκατάσταση εφαρμογών ή υπηρεσιών έξυπνων τηλεφώνων. Θα πρέπει επίσης να έχετε υπόψη ότι πολλές προεγκατεστημένες εφαρμογές έχουν πρόσβαση σε προσωπικά και ευαίσθητα δεδομένα.

 

Παρότι η πρακτική αυτή θα μπορούσε να διασφαλίσει εν μέρει την ασφάλειά σας σε σχέση με τις νέες εφαρμογές τις οποίες εγκαθιστάτε, ταυτόχρονα περιορίζει τις δυνατότητές σας όσον αφορά τη χρήση του διαδικτύου και του τηλεφώνου. Μια πολύ καλύτερη στρατηγική είναι ο έλεγχος των αιτημάτων άδειας κατά τη χρήση ή εγκατάσταση εφαρμογών ή υπηρεσιών έξυπνων τηλεφώνων. Θα πρέπει επίσης να έχετε υπόψη ότι πολλές προεγκατεστημένες εφαρμογές έχουν πρόσβαση σε προσωπικά και ευαίσθητα δεδομένα.

 

Αυτή είναι η σωστή απάντηση. Είναι σημαντικό να ελέγχετε ποια είναι τα αιτήματα άδειας κατά την εγκατάσταση νέου λογισμικού σε κινητές συσκευές, π.χ. αίτημα για πρόσβαση στα ευαίσθητα δεδομένα σας. Θα πρέπει επίσης να έχετε υπόψη ότι πολλές προεγκατεστημένες εφαρμογές έχουν πρόσβαση σε προσωπικά και ευαίσθητα δεδομένα.Έχετε το δικό σας έξυπνο τηλέφωνο με το οποίο πλοηγείστε στο διαδίκτυο και χρησιμοποιείτε διάφορες εφαρμογές για να λαμβάνετε ενημερώσεις για τοπικές υπηρεσίες, καιρικές συνθήκες κ.λπ., και για εξεύρεση πρόσθετων υπηρεσιών, π.χ. για να βρείτε το καλύτερο εστιατόριο στην περιοχή. Συχνά λαμβάνετε προτροπές για την εγκατάσταση νέων εφαρμογών στη συσκευή σας. 

Για να διασφαλίσετε ότι η συσκευή και τα δεδομένα σας παραμένουν προστατευμένα και ασφαλή, κατά την εγκατάσταση μιας νέας εφαρμογής είναι ορθή πρακτική να...

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information