Τα cookies είναι μικρά πληροφοριακά στοιχεία (αρχεία κειμένου) τα οποία αποθηκεύονται στους υπολογιστές των χρηστών και χρησιμοποιούνται ευρέως από παρόχους ηλεκτρονικών υπηρεσιών για διάφορους σκοπούς, όπως για την αποτύπωση των προτιμήσεων των χρηστών


1::Μπορεί να περιέχουν κάποιον ιό, ο οποίος στη συνέχεια θα μολύνει τον υπολογιστή μου.
1::Η συλλογή δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή μου
3::Η συλλογή προσωπικών δεδομένων καθώς και ο κίνδυνος να αποκτήσει κάποιος τη δυνατότητα να παριστάνει εμένα.

Λάθος απάντηση: τα cookies δεν αποτελούν μορφή κακόβουλου λογισμικού και δεν προκαλούν το συγκεκριμένο είδος προβλήματος ασφαλείας (δηλαδή ιό υπολογιστή), καθώς πρόκειται απλώς για αρχεία κειμένου. Ωστόσο, τα cookies θα μπορούσαν να εγείρουν ανησυχίες ως προς τα εξής ζητήματα ασφάλειας και προστασίας της ιδιωτικής ζωής:

 • Συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις προτιμήσεις / τη συμπεριφορά των χρηστών (π.χ. ιστότοποι τους οποίους έχουν επισκεφθεί). Κατά συνέπεια, είναι πιθανή η δημιουργία προφίλ του χρήστη.

 • Συλλογή πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα μέσω πειρατείας περιόδου λειτουργίας

 • Κακόβουλη σύνδεση στους λογαριασμούς του χρήστη (π.χ. τραπεζικούς λογαριασμούς, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ.) από τρίτους που παριστάνουν ότι είναι ο χρήστης.

 • Τροποποίηση χρήσιμων πληροφοριών (π.χ. αποτελέσματα αναζήτησης).

Επομένως, η σωστή απάντηση είναι η συλλογή προσωπικών δεδομένων καθώς και ο κίνδυνος να αποκτήσει κάποιος τη δυνατότητα να παριστάνει εμένα.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε την ακόλουθη διεύθυνση:

https://www.enisa.europa.eu/publications/copy_of_cookies

 

Λάθος απάντηση. Ωστόσο, τα cookies θα μπορούσαν να εγείρουν ανησυχίες ως προς τα εξής ζητήματα ασφάλειας και προστασίας της ιδιωτικής ζωής:

 • Συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις προτιμήσεις / τη συμπεριφορά των χρηστών (π.χ. ιστότοποι τους οποίους έχουν επισκεφθεί). Κατά συνέπεια, είναι πιθανή η δημιουργία προφίλ του χρήστη.

 • Συλλογή πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα μέσω πειρατείας περιόδου λειτουργίας

 • Κακόβουλη σύνδεση στους λογαριασμούς του χρήστη (π.χ. τραπεζικούς λογαριασμούς, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ.) από τρίτους που παριστάνουν ότι είναι ο χρήστης.

 • Τροποποίηση χρήσιμων πληροφοριών (π.χ. αποτελέσματα αναζήτησης).

Επομένως, η σωστή απάντηση είναι η συλλογή προσωπικών δεδομένων καθώς και ο κίνδυνος να αποκτήσει κάποιος τη δυνατότητα να παριστάνει εμένα.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε την ακόλουθη διεύθυνση:

https://www.enisa.europa.eu/publications/copy_of_cookies

 

Αυτή η απάντηση είναι σωστή. Πιο συγκεκριμένα, τα cookies θα μπορούσαν να εγείρουν ανησυχίες ως προς τα εξής ζητήματα ασφάλειας και προστασίας της ιδιωτικής ζωής:

 • Συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις προτιμήσεις / τη συμπεριφορά των χρηστών (π.χ. ιστότοποι τους οποίους έχουν επισκεφθεί). Κατά συνέπεια, είναι πιθανή η δημιουργία προφίλ του χρήστη.

 • Συλλογή πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα μέσω πειρατείας περιόδου λειτουργίας

 • Κακόβουλη σύνδεση στους λογαριασμούς του χρήστη (π.χ. τραπεζικούς λογαριασμούς, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ.) από τρίτους που παριστάνουν ότι είναι ο χρήστης.

 • Τροποποίηση χρήσιμων πληροφοριών (π.χ. αποτελέσματα αναζήτησης).

 

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε την ακόλουθη διεύθυνση:

https://www.enisa.europa.eu/publications/copy_of_cookies(γλώσσα, χρώματα φόντου κ.λπ.), για την ταυτοποίηση του χρήστη όταν χρησιμοποιεί κατάλογο αγορών κ.λπ. Με τον τρόπο αυτό, τα cookies έχουν και θετικές λειτουργίες (π.χ. βοηθούν ώστε να αποφεύγεται η ανάγκη επανειλημμένης εισαγωγής των στοιχείων ταυτοποίησής σας). 

Ωστόσο, τα cookies εγείρουν επίσης ορισμένες ανησυχίες όσον αφορά την ασφάλεια και την προστασία της ιδιωτικής ζωής, όπως για παράδειγμα…

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information