Όταν ταξιδεύετε για δουλειά συχνά χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε ανοιχτά δίκτυα Wi-Fi, π.χ. σε σιδηροδρομικούς σταθμούς ή καφετέριες.


1::Χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ιδιωτικής περιήγησης του προγράμματος περιήγησής σας.
3::Χρησιμοποιείτε εικονικό ιδιωτικό δίκτυο (VPN).
2::Απενεργοποιείτε τη λειτουργία κοινής χρήσης αρχείων της συσκευής σας.

Η ιδιωτική περιήγηση σας παρέχει προστασία μόνο από άτομα που ενδέχεται να έχουν φυσική πρόσβαση στον υπολογιστή σας. Δεν σας προσφέρει καμία προστασία για την επικοινωνία σας μέσω του ανοιχτού δικτύου, στο οποίο η κίνηση στο διαδίκτυο είναι ορατή από οποιονδήποτε βρίσκεται εντός της εμβέλειας του δικτύου. Η χρήση εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN) αποτελεί μια λύση που διασφαλίζει την ασφάλεια της επικοινωνίας σας. Το VPN λειτουργεί ως ένας ασφαλής ιδιωτικός δίαυλος που δημιουργείται σε δημόσιο δίκτυο, διασφαλίζοντας την ασφάλεια της επικοινωνίας από το ένα άκρο στο άλλο.

 

Αυτή είναι σωστή επιλογή. Το εικονικό ιδιωτικό δίκτυο (VPN) λειτουργεί ως ένας ασφαλής ιδιωτικός δίαυλος που δημιουργείται σε δημόσιο δίκτυο, διασφαλίζοντας την ασφάλεια της επικοινωνίας από το ένα άκρο στο άλλο.

 

Αυτό είναι εν μέρει σωστό. Η απενεργοποίηση της κοινής χρήσης αρχείων θα εμποδίσει την πρόσβαση στα αρχεία σας από άλλες συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο δίκτυο, αλλά αυτό δεν θα αποτρέψει τους κινδύνους για την επικοινωνία σας μέσω του δικτύου, π.χ. πληροφορίες που αποστέλλετε σε ιστότοπο μέσου κοινωνικής δικτύωσης που επισκέπτεστε, εφόσον η κίνηση στο διαδίκτυο είναι ορατή σε οποιονδήποτε εντός της εμβέλειας του δικτύου.

Η χρήση εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN) αποτελεί μια λύση που διασφαλίζει την ασφάλεια της επικοινωνίας σας. Το VPN λειτουργεί ως ένας ασφαλής ιδιωτικός δίαυλος που δημιουργείται σε δημόσιο δίκτυο, διασφαλίζοντας την ασφάλεια της επικοινωνίας από το ένα άκρο στο άλλο.Γνωρίζετε, ωστόσο, ότι τα εν λόγω ανοιχτά δίκτυα ενδέχεται να ενέχουν κινδύνους. 

Προκειμένου να προστατεύσετε την επικοινωνία που πραγματοποιείτε μέσω των δημόσιων αυτών δικτύων, εσείς πάντοτε...

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information