Μία από τις συνέπειες της διάδοσης των τεχνολογιών κοινωνικής δικτύωσης και της χρήσης του διαδικτύου γενικότερα είναι η δημιουργία τεράστιων συλλογών δεδομένων, τα οποία προέρχονται από διάφορες πιθανές πηγές.


1::Botnet
1::Άρνηση υπηρεσίας
3::Υποκλοπή ταυτότητας

Λάθος απάντηση. Τα botnet είναι δίκτυα μολυσμένων υπολογιστών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για παράνομες δραστηριότητες (π.χ. εγκλήματα στον κυβερνοχώρο) εν αγνοία του ιδιοκτήτη τους. Παρότι αποτελούν σοβαρή απειλή στον κυβερνοχώρο, δεν σχετίζονται με τα μαζικά δεδομένα. Η σωστή απάντηση μεταξύ των προτεινόμενων απαντήσεων είναι η υποκλοπή ταυτότητας, δηλαδή η πράξη της υποκλοπής των στοιχείων ταυτότητας ενός χρήστη από κάποιον, ο οποίος αποκτά έτσι τη δυνατότητα να παριστάνει ότι είναι ο χρήστης. Θεωρείται νεοεμφανιζόμενο είδος επίθεσης, καθώς ο αυξημένος βαθμός εύρεσης πληροφοριών χάρη στα μαζικά δεδομένα διευκολύνει την υποκλοπή ταυτότητας από κακόβουλους χρήστες.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε την έκθεση του ENISA του 2015 για τις απειλές στον κυβερνοχώρο, η οποία διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση:

https://www.enisa.europa.eu/publications/etl2015

όπου εξετάζεται μια σειρά νεοεμφανιζόμενων απειλών που σχετίζονται με τα μαζικά δεδομένα, όπως η δυνατότητα των επιτιθέμενων να επιτυγχάνουν μεγαλύτερη διάδοση κακόβουλου λογισμικού, με βάση τις πληροφορίες που συγκεντρώνουν με τη βοήθεια των μαζικών δεδομένων (βλέπε σ. 77-80).

 

Λάθος απάντηση. Η άρνηση υπηρεσίας είναι μια επίθεση στο πλαίσιο της οποίας ένας πόρος σε ένα δίκτυο (π.χ. ιστότοπος) καθίσταται μη διαθέσιμος για τον χρήστη. Παρότι η άρνηση υπηρεσίας αποτελεί σοβαρή απειλή στον κυβερνοχώρο, δεν σχετίζεται με τα μαζικά δεδομένα. Η σωστή απάντηση μεταξύ των προτεινόμενων απαντήσεων είναι η υποκλοπή ταυτότητας, δηλαδή η πράξη της υποκλοπής των στοιχείων ταυτότητας ενός χρήστη από κάποιον, ο οποίος αποκτά έτσι τη δυνατότητα να παριστάνει ότι είναι ο χρήστης. Θεωρείται νεοεμφανιζόμενο είδος επίθεσης, καθώς ο αυξημένος βαθμός εύρεσης πληροφοριών χάρη στα μαζικά δεδομένα διευκολύνει την υποκλοπή ταυτότητας από κακόβουλους χρήστες.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε την έκθεση του ENISA του 2015 για τις απειλές στον κυβερνοχώρο, η οποία διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση:

https://www.enisa.europa.eu/publications/etl2015

όπου εξετάζεται μια σειρά νεοεμφανιζόμενων απειλών που σχετίζονται με τα μαζικά δεδομένα, όπως η δυνατότητα των επιτιθέμενων να επιτυγχάνουν μεγαλύτερη διάδοση κακόβουλου λογισμικού, με βάση τις πληροφορίες που συγκεντρώνουν με τη βοήθεια των μαζικών δεδομένων (βλέπε σ. 77-80).

 

Αυτή είναι η σωστή απάντηση μεταξύ των προτεινόμενων απαντήσεων. Υποκλοπή ταυτότητας είναι η πράξη της υποκλοπής των στοιχείων ταυτότητας ενός χρήστη από κάποιον, ο οποίος αποκτά έτσι τη δυνατότητα να παριστάνει ότι είναι ο χρήστης. Θεωρείται νεοεμφανιζόμενο είδος επίθεσης, καθώς ο αυξημένος βαθμός εύρεσης πληροφοριών χάρη στα μαζικά δεδομένα διευκολύνει την υποκλοπή ταυτότητας από κακόβουλους χρήστες.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε την έκθεση του ENISA του 2015 για τις απειλές στον κυβερνοχώρο, η οποία διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση:

https://www.enisa.europa.eu/publications/etl2015

όπου εξετάζεται μια σειρά νεοεμφανιζόμενων απειλών που σχετίζονται με τα μαζικά δεδομένα, όπως η δυνατότητα των επιτιθέμενων να επιτυγχάνουν μεγαλύτερη διάδοση κακόβουλου λογισμικού, με βάση τις πληροφορίες που συγκεντρώνουν με τη βοήθεια των μαζικών δεδομένων (βλέπε σ. 77-80).Η συγκέντρωση αυτή ονομάζεται μαζικά δεδομένα (Big Data), και μπορεί να αναλυθεί με καινοτόμες τεχνικές για διάφορους σκοπούς (π.χ. για τον εντοπισμό απειλών). Ωστόσο, τα μαζικά δεδομένα μπορούν επίσης να ανοίξουν την πόρτα για επιθέσεις στον κυβερνοχώρο και για ζητήματα προστασίας της ιδιωτικής ζωής. 

Ποια από τις παρακάτω περιπτώσεις θεωρείται αυξανόμενη απειλή για τους χρήστες εν γένει λόγω των μαζικών δεδομένων;

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information