Το κακόβουλο λογισμικό είναι λογισμικό το οποίο χρησιμοποιείται με κακό σκοπό προκειμένου να βλάψει τους χρήστες και τις συσκευές τους.


1::Η ενημέρωση του λογισμικού μου για την προστασία από ιούς πρέπει να πραγματοποιείται μόνον εάν δεν προβαίνω τακτικά σε ενημέρωση κώδικα του λειτουργικού μου συστήματος.
3::Η ενημέρωση του λογισμικού προστασίας από ιούς προστατεύει τον υπολογιστή μου από νεοδημιουργηθέντα είδη κακόβουλου λογισμικού.
2::Οι ενημερώσεις του λογισμικού προστασίας από ιούς διασφαλίζουν την καλή λειτουργία του υπολογιστή μου.

Λάθος απάντηση. Η σωστή απάντηση είναι ότι η ενημέρωση του λογισμικού προστασίας από ιούς προστατεύει τον υπολογιστή σας από νεοδημιουργηθέντα είδη κακόβουλου λογισμικού. Αυτό περιλαμβάνει κατά κανόνα τα «αρχεία υπογραφής» των νέων ειδών κακόβουλου λογισμικού, δηλαδή πληροφορίες για την αναγνώριση του κακόβουλου λογισμικού. Κατά συνέπεια, το λογισμικό προστασίας από ιούς θα πρέπει να ενημερώνεται πολύ συχνά – κατά προτίμηση σε καθημερινή βάση. Επισημαίνεται ότι αν και η ενημέρωση κώδικα του λειτουργικού σας συστήματος είναι επίσης σημαντική για την ασφάλεια, δεν σας προστατεύει από όλα τα νέα είδη κακόβουλου λογισμικού – και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο χρειάζεται να ενημερώνετε το λογισμικό σας για την προστασία από ιούς.

 

Αυτή είναι η σωστή απάντηση. Οι ενημερώσεις του λογισμικού προστασίας από ιούς πράγματι σας προσφέρουν την πλέον επικαιροποιημένη προστασία από νέες μορφές κακόβουλου λογισμικού. Αυτό περιλαμβάνει κατά κανόνα τα «αρχεία υπογραφής» των νέων ειδών κακόβουλου λογισμικού, δηλαδή πληροφορίες για την αναγνώριση του κακόβουλου λογισμικού. Κατά συνέπεια, το λογισμικό προστασίας από ιούς θα πρέπει να ενημερώνεται πολύ συχνά – κατά προτίμηση σε καθημερινή βάση. Επισημαίνεται ότι αν και η ενημέρωση κώδικα του λειτουργικού σας συστήματος είναι επίσης σημαντική για την ασφάλεια, δεν σας προστατεύει από όλα τα νέα είδη κακόβουλου λογισμικού – και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο χρειάζεται να ενημερώνετε το λογισμικό σας για την προστασία από ιούς.

 

Η ενημέρωση του λογισμικού προστασίας από ιούς ελάχιστα σχετίζεται με τις επιδόσεις (αν και ορισμένοι ιοί ενδέχεται να επηρεάσουν τις επιδόσεις και, επομένως, η απάντηση αυτή δεν είναι εντελώς λάθος). Η σωστή απάντηση είναι ότι η ενημέρωση του λογισμικού προστασίας από ιούς προστατεύει τον υπολογιστή σας από νεοδημιουργηθέντα είδη κακόβουλου λογισμικού. Αυτό περιλαμβάνει κατά κανόνα τα «αρχεία υπογραφής» των νέων ειδών κακόβουλου λογισμικού, δηλαδή πληροφορίες για την αναγνώριση του κακόβουλου λογισμικού. Κατά συνέπεια, το λογισμικό προστασίας από ιούς θα πρέπει να ενημερώνεται πολύ συχνά – κατά προτίμηση σε καθημερινή βάση. Επισημαίνεται ότι αν και η ενημέρωση κώδικα του λειτουργικού σας συστήματος είναι επίσης σημαντική για την ασφάλεια, δεν σας προστατεύει από όλα τα νέα είδη κακόβουλου λογισμικού – και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο χρειάζεται να ενημερώνετε το λογισμικό σας για την προστασία από ιούς.Ένας σημαντικός τρόπος προστασίας σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να έχετε εγκατεστημένο ένα λογισμικό προστασίας από ιούς. Ωστόσο, ακόμη και αυτό δεν είναι αρκετό, καθώς απαιτείται η συνεχής ενημέρωση του λογισμικού προστασίας από ιούς.

Ποια είναι η άποψή σας σχετικά με την ανάγκη ενημέρωσης του λογισμικού προστασίας από ιούς;

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information