Τις προάλλες ήσαστε σπίτι και παρακολουθούσατε το δελτίο ειδήσεων ενώ ετοιμάζατε το βραδινό σας.


3::Επιλύει τα προβλήματα και καθιστά ασφαλέστερο το λειτουργικό σύστημα.
1::Σας επιτρέπει να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το λογισμικό σας χωρίς να πληρώνετε.
2::Βελτιώνει τις εκτελούμενες λειτουργίες του λειτουργικού μου συστήματος.

Η ενημέρωση κώδικα του λειτουργικού συστήματος αποτελεί συνήθως έναν τρόπο διόρθωσης σφαλμάτων και προβλημάτων ασφαλείας στον υπολογιστή σας. Το να διατηρείτε ενημερωμένο το λειτουργικό σας σύστημα αποτελεί καλή στρατηγική που σας βοηθάει να διαφυλάσσετε την ασφάλεια του υπολογιστή σας και, κατ’ επέκταση, των δεδομένων σας.

 

Λάθος απάντηση. Η σωστή απάντηση είναι ότι η ενημέρωση κώδικα των λειτουργικών σας συστημάτων επιλύει τα προβλήματα και καθιστά ασφαλέστερο το λειτουργικό σύστημα. Το να διατηρείτε ενημερωμένο το λειτουργικό σας σύστημα αποτελεί καλή στρατηγική που σας βοηθάει να διαφυλάσσετε την ασφάλεια του υπολογιστή σας και, κατ’ επέκταση, των δεδομένων σας.

 

Παρότι οι ενημερώσεις κώδικα επιφέρουν οπωσδήποτε βελτίωση στις εκτελούμενες λειτουργίες του λειτουργικού συστήματος, επιτυγχάνουν περισσότερα από αυτό – και, συνεπώς, η απάντηση αυτή είναι εν μέρει σωστή. Η σωστή απάντηση είναι ότι η ενημέρωση κώδικα των λειτουργικών σας συστημάτων επιλύει τα προβλήματα και καθιστά ασφαλέστερο το λειτουργικό σύστημα. Το να διατηρείτε ενημερωμένο το λειτουργικό σας σύστημα αποτελεί καλή στρατηγική που σας βοηθάει να διαφυλάσσετε την ασφάλεια του υπολογιστή σας και, κατ’ επέκταση, των δεδομένων σας.Στην τηλεοπτική εκπομπή ο δημοσιογράφος έπαιρνε συνέντευξη από έναν ειδικό του κλάδου της πληροφορικής, ο οποίος μιλούσε για τη σημασία της τακτικής λήψης ενημερώσεων και ενημέρωσης κώδικα των λειτουργικών συστημάτων των υπολογιστών για λόγους ασφαλείας. Ωστόσο, επειδή είχατε επικεντρωθεί στη μαγειρική, δεν μπορέσατε να καταλάβετε γιατί επέμενε στο σημείο αυτό. 

Καθώς το σκεφτόσαστε την επόμενη ημέρα, έχετε την εντύπωση ότι η ενημέρωση κώδικα του λειτουργικού συστήματος...

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information