Στον προσωπικό σας φορητό υπολογιστή χρησιμοποιείτε τα ίδια υπολογιστικά προγράμματα εδώ και χρόνια.


1::Το σκοτεινό δίκτυο (Dark Net)
3::Κακόβουλο λογισμικό
2::Παραβιάσεις απορρήτου

Αυτή η απάντηση δεν είναι σωστή στο πλαίσιο του συγκεκριμένου σεναρίου. Το σκοτεινό δίκτυο είναι ένα δίκτυο στο οποίο η πρόσβαση είναι δυνατή μόνο με τη χρήση ειδικού λογισμικού (για παράδειγμα, με το πρόγραμμα περιήγησης Tor).

 

Αντιθέτως, η χρήση λογισμικού που έχει καταργηθεί συνεπάγεται έκθεση σε διάφορους κινδύνους, όπως είναι το κακόβουλο λογισμικό, λόγω της έλλειψης ενημερώσεων του παρωχημένου λογισμικού. Για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση σχετικά με πρόσθετες απειλές που προκύπτουν από τη χρήση λογισμικού που έχει καταργηθεί, βλέπε την πρόσφατη σύσταση του ENISA: Οι χρήστες θα πρέπει να βεβαιώνονται ότι γνωρίζουν και κατανοούν τον κίνδυνο ασφάλειας στον οποίο εκτίθενται όταν συνεχίζουν να χρησιμοποιούν παρωχημένο λογισμικό.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην ακόλουθη διεύθυνση: http://www.enisa.europa.eu/activities/stakeholder-relations/nis-brokerage-1/european-cyber-security-month-advocacy-campaign/2014/ecsm-recommendations-for-all-el

 

Αυτή είναι πράγματι η σωστή απάντηση. Η χρήση λογισμικού που έχει καταργηθεί συνεπάγεται έκθεση σε διάφορους κινδύνους, όπως είναι το κακόβουλο λογισμικό, λόγω της έλλειψης ενημερώσεων του παρωχημένου λογισμικού. Για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση σχετικά με πρόσθετες απειλές που προκύπτουν από τη χρήση λογισμικού που έχει καταργηθεί, βλέπε την πρόσφατη σύσταση του ENISA: Οι χρήστες θα πρέπει να βεβαιώνονται ότι γνωρίζουν και κατανοούν τον κίνδυνο ασφάλειας στον οποίο εκτίθενται όταν συνεχίζουν να χρησιμοποιούν παρωχημένο λογισμικό.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην ακόλουθη διεύθυνση: http://www.enisa.europa.eu/activities/stakeholder-relations/nis-brokerage-1/european-cyber-security-month-advocacy-campaign/2014/ecsm-recommendations-for-all-el

 

Λάθος απάντηση. Αντιθέτως, η χρήση λογισμικού που έχει καταργηθεί συνεπάγεται έκθεση σε διάφορους κινδύνους, όπως είναι το κακόβουλο λογισμικό, λόγω της έλλειψης ενημερώσεων του παρωχημένου λογισμικού. Ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις το κακόβουλο λογισμικό μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την προστασία της ιδιωτικής σας ζωής και, συνεπώς, η απάντηση αυτή δεν είναι εντελώς λάθος. Για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση σχετικά με πρόσθετες απειλές που προκύπτουν από τη χρήση λογισμικού που έχει καταργηθεί, βλέπε την πρόσφατη σύσταση του ENISA: Οι χρήστες θα πρέπει να βεβαιώνονται ότι γνωρίζουν και κατανοούν τον κίνδυνο ασφάλειας στον οποίο εκτίθενται όταν συνεχίζουν να χρησιμοποιούν παρωχημένο λογισμικό.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην ακόλουθη διεύθυνση: http://www.enisa.europa.eu/activities/stakeholder-relations/nis-brokerage-1/european-cyber-security-month-advocacy-campaign/2014/ecsm-recommendations-for-all-elΈνας φίλος σας, που είναι ειδικός σε θέματα ασφάλειας, παρατήρησε ότι ένα από τα προγράμματά σας έχει καταργηθεί προ πολλού από τον κατασκευαστή. Ο φίλος σας είπε ότι αυτό το παλιό λογισμικό που έχει καταργηθεί εκθέτει τον υπολογιστή σας σε σοβαρές απειλές για την ασφάλεια. 

Μεταξύ αυτών των απειλών, ο φίλος σας ανέφερε...

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information