Πόσο συχνά διαβάζετε άρθρα σχετικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και το hacking (παραβίαση);


2::Καλοπροαίρετοι ειδικοί του τομέα της πληροφορικής.
2::Κακόβουλοι δράστες ηλεκτρονικών εγκλημάτων.
3::Οι χάκερ μπορεί να είναι καλοπροαίρετοι ειδικοί του τομέα της πληροφορικής αλλά και κακόβουλοι δράστες ηλεκτρονικών εγκλημάτων

Αυτό είναι σωστό αλλά μόνον εν μέρει, καθώς υπάρχουν και κακόβουλοι χάκερ. Για την ακρίβεια, οι χάκερ είναι άτομα με υψηλές τεχνικές δεξιότητες, που διαθέτουν υψηλό επίπεδο γνώσεων και έχουν την ικανότητα να αποκτούν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε προστατευμένα συστήματα και στοιχεία. Ωστόσο, ο όρος μπορεί να έχει διαφορετικές σημασίες ανάλογα με το πλαίσιο στο οποίο χρησιμοποιείται. Συνήθως διακρίνουμε ανάμεσα σε καλοπροαίρετους χάκερ («white hat hackers») και σε κακόβουλους χάκερ («black hat hackers») ή ανάμεσα σε «hacking για καλό σκοπό» (π.χ. για την αξιολόγηση και τον έλεγχο της ασφάλειας) και σε «hacking για κακό σκοπό» (π.χ. για εγκληματικές δραστηριότητες). Συνήθως, οι κακόβουλοι χάκερ αναφέρονται ως «κράκερ» (crackers). Σχετική ανάλυση παρατίθεται στην ακόλουθη έκθεση του ENISA: https://www.enisa.europa.eu/activities/stakeholder-relations/nis-brokerage-1/brokerage-model-for-network-and-information-security-in-education.

 

Αυτό είναι σωστό, αλλά μόνον εν μέρει, καθώς υπάρχουν και καλοπροαίρετοι χάκερ. Για την ακρίβεια, οι χάκερ είναι άτομα με υψηλές τεχνικές δεξιότητες, που διαθέτουν υψηλό επίπεδο γνώσεων και έχουν την ικανότητα να αποκτούν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε προστατευμένα συστήματα και στοιχεία. Ωστόσο, ο όρος μπορεί να έχει διαφορετικές σημασίες ανάλογα με το πλαίσιο στο οποίο χρησιμοποιείται. Συνήθως διακρίνουμε ανάμεσα σε καλοπροαίρετους χάκερ («white hat hackers») και σε κακόβουλους χάκερ («black hat hackers») ή ανάμεσα σε «hacking για καλό σκοπό» (π.χ. για την αξιολόγηση και τον έλεγχο της ασφάλειας) και σε «hacking για κακό σκοπό» (π.χ. για εγκληματικές δραστηριότητες). Συνήθως, οι κακόβουλοι χάκερ αναφέρονται ως «κράκερ» (crackers). Σχετική ανάλυση παρατίθεται στην ακόλουθη έκθεση του ENISA: https://www.enisa.europa.eu/activities/stakeholder-relations/nis-brokerage-1/brokerage-model-for-network-and-information-security-in-education.

 

Αυτό είναι σωστό, καθώς υπάρχουν και καλοπροαίρετοι και κακόβουλοι χάκερ. Για την ακρίβεια, οι χάκερ είναι άτομα με υψηλές τεχνικές δεξιότητες, που διαθέτουν υψηλό επίπεδο γνώσεων και έχουν την ικανότητα να αποκτούν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε προστατευμένα συστήματα και στοιχεία. Ωστόσο, ο όρος μπορεί να έχει διαφορετικές σημασίες ανάλογα με το πλαίσιο στο οποίο χρησιμοποιείται. Συνήθως διακρίνουμε ανάμεσα σε καλοπροαίρετους χάκερ («white hat hackers») και σε κακόβουλους χάκερ («black hat hackers») ή ανάμεσα σε «hacking για καλό σκοπό» (π.χ. για την αξιολόγηση και τον έλεγχο της ασφάλειας) και σε «hacking για κακό σκοπό» (π.χ. για εγκληματικές δραστηριότητες). Συνήθως, οι κακόβουλοι χάκερ αναφέρονται ως «κράκερ» (crackers). Σχετική ανάλυση παρατίθεται στην ακόλουθη έκθεση του ENISA: https://www.enisa.europa.eu/activities/stakeholder-relations/nis-brokerage-1/brokerage-model-for-network-and-information-security-in-education.Πρόκειται για ευρέως χρησιμοποιούμενους όρους, οι οποίοι όμως έχουν επίσης καίρια σημασία για τις καθημερινές μας δραστηριότητες, τόσο στην εργασία όσο και στον ελεύθερο χρόνο μας. 

Γενικά, τι είναι οι χάκερ;

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information