Οι κωδικοί πρόσβασης είναι συμβολοσειρές χαρακτήρων που χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση σε διαδικτυακές υπηρεσίες (π.χ. το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ή το προφίλ σας σε κοινωνικά δίκτυα).


1::Αποθηκεύω όλους τους διαφορετικούς κωδικούς πρόσβασης που έχω σε ένα αρχείο: όταν χρειάζομαι κάποιον κωδικό, μπορώ να τον ανακτήσω εύκολα.
3::Προτιμώ να χρησιμοποιώ διαφορετικό κωδικό πρόσβασης σε κάθε περίπτωση.
1::Επιλέγω τον ίδιο κωδικό πρόσβασης για κάθε υπηρεσία που χρησιμοποιώ.

Λάθος απάντηση· στην πραγματικότητα, δεν πρέπει να αποθηκεύετε τους κωδικούς πρόσβασής σας σε (μη κρυπτογραφημένο) αρχείο, καθώς σε ένα τέτοιο αρχείο μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση και άλλα άτομα. Συνιστάται να έχετε διαφορετικό κωδικό πρόσβασης για κάθε υπηρεσία και να μην αποθηκεύετε τους κωδικούς αυτούς σε αρχείο. Εάν επιλέξετε τον ίδιο κωδικό πρόσβασης για όλες σας τις υπηρεσίες, τότε σε περίπτωση που κάποιος κακόβουλος χρήστης κατορθώσει να μάθει τον κωδικό πρόσβασής σας από μία υπηρεσία, θα έχει δυνατότητα πρόσβασης σε όλους τους λογαριασμούς σας σε όλες τις υπηρεσίες. Επιπλέον, είναι σημαντικό να έχετε ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης, με αρκετά μεγάλο μήκος (δηλαδή τουλάχιστον 8 χαρακτήρες), οι οποίοι να περιλαμβάνουν και πεζά και κεφαλαία γράμματα, καθώς και αριθμούς και μη αλφαριθμητικούς χαρακτήρες.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για ιδέες σχετικά με το πώς να επιλέγετε ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης που θα είναι εύκολο να θυμάστε, μπορείτε να μεταβείτε στην ακόλουθη διεύθυνση:

https://www.schneier.com/blog/archives/2014/03/choosing_secure_1.html

 

Το να έχετε διαφορετικούς κωδικούς πρόσβασης για κάθε υπηρεσία και να μην τους αποθηκεύετε σε κανένα αρχείο είναι η σωστή στρατηγική για τη διασφάλιση της προστασίας των λογαριασμών σας. Πράγματι, εάν επιλέξετε τον ίδιο κωδικό πρόσβασης για όλες σας τις υπηρεσίες, τότε σε περίπτωση που κάποιος κακόβουλος χρήστης κατορθώσει να μάθει τον κωδικό πρόσβασής σας από μία υπηρεσία, θα έχει δυνατότητα πρόσβασης σε όλους τους λογαριασμούς σας σε όλες τις υπηρεσίες. Επιπλέον, είναι σημαντικό να έχετε ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης, με αρκετά μεγάλο μήκος (δηλαδή τουλάχιστον 8 χαρακτήρες), οι οποίοι να περιλαμβάνουν και πεζά και κεφαλαία γράμματα, καθώς και αριθμούς και μη αλφαριθμητικούς χαρακτήρες.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για ιδέες σχετικά με το πώς να επιλέγετε ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης που θα είναι εύκολο να θυμάστε, μπορείτε να μεταβείτε στην ακόλουθη διεύθυνση:

https://www.schneier.com/blog/archives/2014/03/choosing_secure_1.html

 

Το να χρησιμοποιείτε πάντοτε τον ίδιο κωδικό πρόσβασης δεν είναι καλή στρατηγική, ακόμη και αν με αυτόν τον τρόπο είναι ευκολότερο να τον θυμάστε. Εάν ένας κακόβουλος χρήστης γνωρίζει ή καταφέρει να μάθει τον κωδικό πρόσβασής σας, τότε θα μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε όλους τους λογαριασμούς σας. Συνιστάται να έχετε διαφορετικό κωδικό πρόσβασης για κάθε υπηρεσία και να μην αποθηκεύετε τους κωδικούς αυτούς σε αρχείο. Επιπλέον, είναι σημαντικό να έχετε ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης, με αρκετά μεγάλο μήκος (δηλαδή τουλάχιστον 8 χαρακτήρες), οι οποίοι να περιλαμβάνουν και πεζά και κεφαλαία γράμματα, καθώς και αριθμούς και μη αλφαριθμητικούς χαρακτήρες.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για ιδέες σχετικά με το πώς να επιλέγετε ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης που θα είναι εύκολο να θυμάστε, μπορείτε να μεταβείτε στην ακόλουθη διεύθυνση:

https://www.schneier.com/blog/archives/2014/03/choosing_secure_1.html.Ωστόσο, χρησιμεύουν επίσης στο να εμποδίζουν την πρόσβαση άλλων ατόμων στους προσωπικούς σας λογαριασμούς. Δυστυχώς, λόγω της πληθώρας υπηρεσιών που χρησιμοποιούμε, είναι δύσκολο να θυμόμαστε όλους τους κωδικούς πρόσβασης που έχουμε. 

Στην περίπτωση αυτή ποια θα μπορούσε να θεωρηθεί καλή στρατηγική;

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information