Μια μέρα, ενώ βλέπετε τον φάκελο εισερχομένων του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, διαπιστώνετε ότι έχετε λάβει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από κάποιον φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο.


3::Δεν κάνετε τίποτα σε σχέση με το μήνυμα – και, σε καμία περίπτωση, δεν κάνετε κλικ στον σύνδεσμο.
1::Κάνετε κλικ στον σύνδεσμο, αφού γνωρίζετε τον αποστολέα (φίλο) του μηνύματος.
1::Κάνετε κλικ στον σύνδεσμο μόνον εάν σας φαίνεται κάπως γνώριμος.

Αυτή είναι η σωστή στρατηγική. Δεν είχατε νέα από τον συγκεκριμένο φίλο εδώ και κάποιον καιρό, και αυτό μοιάζει πολύ με απόπειρα ηλεκτρονικού «ψαρέματος» όπου κάποιος έχει παραβιάσει με δόλιο τρόπο τον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του φίλου σας και τον χρησιμοποιεί με σκοπό να εκμεταλλευθεί την εμπιστοσύνη που υπάρχει ανάμεσα σε εσάς και στον φίλο σας. Είναι εύκολο να εγκατασταθεί κακόβουλο λογισμικό απλώς κάνοντας κλικ σε έναν σύνδεσμο. Το γεγονός ότι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αποστολέα είναι η διεύθυνση του φίλου σας δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι ο αποστολέας είναι ο φίλος σας. Ακόμη και αν ο σύνδεσμος σάς φαίνεται κάπως γνώριμος, δεν πρέπει να κάνετε κλικ (σημειωτέον ότι ο πραγματικός σύνδεσμος μπορεί να μην είναι αυτός που βλέπετε στο μήνυμα).

 

Επιπλέον, μια καλή στρατηγική είναι να τηλεφωνήσετε στον φίλο σας· αυτό θα σας βοηθήσει όχι μόνο να επιβεβαιώσετε ότι πρόκειται για απόπειρα ηλεκτρονικού «ψαρέματος» (ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, να ξεκαθαρίσετε την κατάσταση) αλλά και να ειδοποιήσετε τον φίλο σας για την πιθανή δόλια παραβίαση του λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του. Επιπλέον, έτσι θα προειδοποιήσετε τον φίλο σας ότι μπορεί να έχουν γίνει και άλλες απόπειρες ηλεκτρονικού «ψαρέματος» με χρήση του λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του που έχει παραβιαστεί.

 

Δεν πρέπει να το κάνετε αυτό. Το μήνυμα αυτό μοιάζει πολύ με απόπειρα ηλεκτρονικού «ψαρέματος» όπου κάποιος έχει παραβιάσει με δόλιο τρόπο τον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του φίλου σας και τον χρησιμοποιεί με σκοπό να εκμεταλλευθεί την εμπιστοσύνη που υπάρχει ανάμεσα σε εσάς και στον φίλο σας. Είναι εύκολο να εγκατασταθεί κακόβουλο λογισμικό απλώς κάνοντας κλικ σε έναν σύνδεσμο. Το γεγονός ότι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αποστολέα είναι η διεύθυνση του φίλου σας δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι ο αποστολέας είναι ο φίλος σας. Επιπλέον, ακόμη και αν ο σύνδεσμος σας φαίνεται κάπως γνώριμος, δεν πρέπει να κάνετε κλικ (σημειωτέον ότι ο πραγματικός σύνδεσμος μπορεί να μην είναι αυτός που βλέπετε στο μήνυμα).

 

Η σωστή απάντηση είναι ότι δεν πρέπει να κάνετε τίποτα σε σχέση με το μήνυμα – και, σε καμία περίπτωση, δεν κάνετε κλικ στον σύνδεσμο. Επιπλέον, μια καλή στρατηγική είναι να τηλεφωνήσετε στον φίλο σας· αυτό θα σας βοηθήσει όχι μόνο να επιβεβαιώσετε ότι πρόκειται για απόπειρα ηλεκτρονικού «ψαρέματος» (ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, να ξεκαθαρίσετε την κατάσταση) αλλά και να ειδοποιήσετε τον φίλο σας για την πιθανή δόλια παραβίαση του λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του. Επιπλέον, έτσι θα προειδοποιήσετε τον φίλο σας ότι μπορεί να έχουν γίνει και άλλες απόπειρες ηλεκτρονικού «ψαρέματος» με χρήση του λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του που έχει παραβιαστεί.

 

Αυτή η στρατηγική δεν είναι σωστή. Το εν λόγω μήνυμα μοιάζει πολύ με απόπειρα ηλεκτρονικού «ψαρέματος» όπου κάποιος έχει παραβιάσει με δόλιο τρόπο τον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του φίλου σας και τον χρησιμοποιεί με σκοπό να εκμεταλλευθεί την εμπιστοσύνη που υπάρχει ανάμεσα σε εσάς και στον φίλο σας. Ακόμη και αν ο σύνδεσμος σάς φαίνεται κάπως γνώριμος, δεν πρέπει να κάνετε κλικ (σημειωτέον ότι ο πραγματικός σύνδεσμος μπορεί να μην είναι αυτός που βλέπετε στο μήνυμα). Είναι εύκολο να εγκατασταθεί κακόβουλο λογισμικό απλώς κάνοντας κλικ σε έναν σύνδεσμο. Το γεγονός ότι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αποστολέα είναι η διεύθυνση του φίλου σας δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι ο αποστολέας είναι ο φίλος σας.

 

Η σωστή απάντηση είναι ότι δεν πρέπει να κάνετε τίποτα σε σχέση με το μήνυμα – και, σε καμία περίπτωση, δεν κάνετε κλικ στον σύνδεσμο. Επιπλέον, μια καλή στρατηγική είναι να τηλεφωνήσετε στον φίλο σας· αυτό θα σας βοηθήσει όχι μόνο να επιβεβαιώσετε ότι πρόκειται για απόπειρα ηλεκτρονικού «ψαρέματος» (ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, να ξεκαθαρίσετε την κατάσταση) αλλά και να ειδοποιήσετε τον φίλο σας για την πιθανή δόλια παραβίαση του λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του. Επιπλέον, έτσι θα προειδοποιήσετε τον φίλο σας ότι μπορεί να έχουν γίνει και άλλες απόπειρες ηλεκτρονικού «ψαρέματος» με χρήση του λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του που έχει παραβιαστεί.Όταν ανοίγετε το μήνυμα, το κείμενο αναφέρει «Γεια σου, κάνε κλικ εδώ http://shorturl.jhdsuyc.com, σε περιμένει μια έκπληξη». 

Τι κάνετε σε αυτή την περίπτωση;

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information