Κάνετε «πολύ συχνή χρήση» εφαρμογών κινητών τηλεφώνων. Έχετε εφαρμογές τις οποίες χρησιμοποιούν τα παιδιά σας για να παίζουν και για να μαθαίνουν.


2::Βεβαιώνεστε ότι δεν επιβαρύνεστε με κρυφές χρεώσεις κατά τη λήψη μιας εφαρμογής.
3::Ελέγχετε αν η εφαρμογή προέρχεται από αξιόπιστη πηγή.
1::Αποφεύγετε να έχετε πολλές εγκατεστημένες εφαρμογές.

Παρότι είναι σημαντικό να διασφαλίζετε ότι δεν υπάρχουν κρυφές χρεώσεις κατά την εγκατάσταση εφαρμογών, υπάρχουν σημαντικότερα μέτρα που μπορείτε να λάβετε για να κατοχυρώσετε την ασφάλειά σας (τα οποία καλύπτουν και την περίπτωση πιθανών κρυφών χρεώσεων). Η σωστή απάντηση είναι ότι θα πρέπει να ελέγχετε αν η εφαρμογή προέρχεται από αξιόπιστη πηγή. Ποτέ μην εγκαθιστάτε στη συσκευή λογισμικό που δεν προέρχεται από έμπιστη πηγή.

Επίσης, να βεβαιώνεστε –ειδικά στις περιπτώσεις στις οποίες η εφαρμογή παρέχεται δωρεάν– ότι κατανοείτε απόλυτα ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χρησιμοποιεί η εφαρμογή, καθώς και να βεβαιώνεστε ότι συμφωνείτε με τη χρήση αυτή.

 

Αυτή είναι η σωστή απάντηση. Πριν από την εγκατάσταση ή χρήση νέων εφαρμογών ή υπηρεσιών έξυπνων τηλεφώνων, είναι σημαντικό να ελέγχετε τη φήμη τους. Ποτέ μην εγκαθιστάτε στη συσκευή λογισμικό που δεν προέρχεται από έμπιστη πηγή. Επίσης, να βεβαιώνεστε –ειδικά στις περιπτώσεις στις οποίες η εφαρμογή παρέχεται δωρεάν– ότι κατανοείτε απόλυτα ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χρησιμοποιεί η εφαρμογή, καθώς και να βεβαιώνεστε ότι συμφωνείτε με τη χρήση αυτή.

 

Ο αριθμός των εγκατεστημένων εφαρμογών δεν παίζει κρίσιμο ρόλο όσον αφορά την ασφάλεια. Η σωστή απάντηση είναι ότι θα πρέπει να ελέγχετε αν η εφαρμογή προέρχεται από αξιόπιστη πηγή. Ποτέ μην εγκαθιστάτε στη συσκευή λογισμικό που δεν προέρχεται από έμπιστη πηγή. Επίσης, να βεβαιώνεστε –ειδικά στις περιπτώσεις στις οποίες η εφαρμογή παρέχεται δωρεάν– ότι κατανοείτε απόλυτα ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χρησιμοποιεί η εφαρμογή, καθώς και να βεβαιώνεστε ότι συμφωνείτε με τη χρήση αυτή.Έχετε εφαρμογές τις οποίες χρησιμοποιείτε στον ελεύθερο χρόνο σας προκειμένου να ενημερώνεστε για ό,τι συμβαίνει στην πόλη σας. Έχετε εφαρμογές τις οποίες χρησιμοποιείτε για να διατηρείτε επαφές με τους φίλους σας. Όποτε βλέπετε μια ενδιαφέρουσα εφαρμογή, θέλετε να την αποκτήσετε, και ενστικτωδώς προχωράτε σε λήψη και εγκατάστασή της. 

Ωστόσο, προκειμένου να διασφαλίσετε την ασφάλεια και την προστασία σας, είναι προτιμότερο να...

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information