Τα έξυπνα σπίτια είναι σπίτια εξοπλισμένα με τεχνολογία που παρέχει στους ενοίκους τους αναλυτική πληροφόρηση σχετικά με την κατάσταση του σπιτιού τους και τους επιτρέπει να ελέγχουν όλες τις συνδεδεμένες συσκευές, ακόμη και εξ αποστάσεως.


1::Επιθέσεις ηλεκτρονικού «ψαρέματος» (phishing)
3::Παραβιάσεις της ιδιωτικής ζωής
2::Ανεπιθύμητα και μολυσμένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Λάθος απάντηση. Με το ηλεκτρονικό «ψάρεμα» (phishing) ο επιτιθέμενος προσπαθεί να συλλέξει προσωπικά δεδομένα χρηστών (όπως κωδικούς πρόσβασης και αριθμούς πιστωτικών καρτών) μέσω πλαστών εφαρμογών, ψευδών μηνυμάτων SMS ή ψευδών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μοιάζουν γνήσια. Η σωστή απάντηση μεταξύ των προτεινόμενων είναι οι παραβιάσεις της ιδιωτικής ζωής, καθώς τα έξυπνα σπίτια μπορούν να συλλέγουν δεδομένα σχετικά με τα άτομα που κατοικούν στο σπίτι και τα δεδομένα αυτά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν, παραδείγματος χάριν, από τρίτους, όπως ο πάροχος των λειτουργιών έξυπνου σπιτιού. Τα δεδομένα αυτά θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να είναι λεπτομέρειες σχετικά με τη συμπεριφορά των ατόμων μέσα στο σπίτι, τις καταναλωτικές τους δραστηριότητες, την παρουσία ή απουσία τους, την υγεία, τις προτιμήσεις και τις συνήθειές τους. Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε την έκθεση του ENISA σχετικά με τις απειλές για τα έξυπνα σπίτια και τη σύγκλιση των μέσων:

https://www.enisa.europa.eu/activities/risk-management/evolving-threat-environment/enisa-thematic-landscapes/threat-landscape-for-smart-home-and-media-convergence

 

Αυτή είναι η σωστή απάντηση, καθώς τα έξυπνα σπίτια μπορούν να συλλέγουν δεδομένα σχετικά με τα άτομα που κατοικούν στο σπίτι και τα δεδομένα αυτά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν, παραδείγματος χάριν, από τρίτους, όπως ο πάροχος των λειτουργιών έξυπνου σπιτιού. Τα δεδομένα αυτά θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να είναι λεπτομέρειες σχετικά με τη συμπεριφορά των ατόμων μέσα στο σπίτι, τις καταναλωτικές τους δραστηριότητες, την παρουσία ή απουσία τους, την υγεία, τις προτιμήσεις και τις συνήθειές τους. Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε την έκθεση του ENISA σχετικά με τις απειλές για τα έξυπνα σπίτια και τη σύγκλιση των μέσων:

https://www.enisa.europa.eu/activities/risk-management/evolving-threat-environment/enisa-thematic-landscapes/threat-landscape-for-smart-home-and-media-convergence

 

Αυτή η απάντηση είναι εν μέρει σωστή. Πράγματι, ορισμένες συσκευές έξυπνου σπιτιού μπορεί να έχουν τους δικούς τους λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αυτό είναι σύνηθες στους εκτυπωτές που είναι συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο) και αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να αποστέλλονται στις συσκευές αυτές μηνύματα τα οποία είναι ανεπιθύμητα ή μολυσμένα με κακόβουλα λογισμικά. Ωστόσο, αυτό αποτελεί μια γενική απειλή που αφορά όλους τους υπολογιστές από τους οποίους διαχειρίζεται κανείς λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η πιο σωστή απάντηση στο συγκεκριμένο σενάριο είναι οι παραβιάσεις της ιδιωτικής ζωής, καθώς τα έξυπνα σπίτια μπορούν να συλλέγουν δεδομένα σχετικά με τα άτομα που κατοικούν στο σπίτι και τα δεδομένα αυτά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν, παραδείγματος χάριν, από τρίτους, όπως ο πάροχος των λειτουργιών έξυπνου σπιτιού. Τα δεδομένα αυτά θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να είναι λεπτομέρειες σχετικά με τη συμπεριφορά των ατόμων μέσα στο σπίτι, τις καταναλωτικές τους δραστηριότητες, την παρουσία ή απουσία τους, την υγεία, τις προτιμήσεις και τις συνήθειές τους. Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε την έκθεση του ENISA σχετικά με τις απειλές για τα έξυπνα σπίτια και τη σύγκλιση των μέσων:

https://www.enisa.europa.eu/activities/risk-management/evolving-threat-environment/enisa-thematic-landscapes/threat-landscape-for-smart-home-and-media-convergenceΜερικά παραδείγματα συσκευών έξυπνου σπιτιού είναι τα ακόλουθα: έξυπνα ψυγεία, έξυπνοι μετρητές κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, έξυπνα στόρια και αυτόματες συσκευές ταΐσματος κατοικίδιων ζώων. Τα έξυπνα σπίτια τηρούν την υπόσχεσή τους για βελτίωση της ποιότητας ζωής. 

Ωστόσο, τα έξυπνα σπίτια μπορεί επίσης να συνεπάγονται νέους κινδύνους για τα άτομα που κατοικούν σε αυτά, και ένας βασικός κίνδυνος είναι...

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information