Με τις κινητές συσκευές, όπως είναι οι ταμπλέτες ή τα έξυπνα τηλέφωνα, οι εταιρείες συχνά είναι σε θέση να γνωρίζουν πού βρίσκεστε και τι κάνετε.


2::Να απενεργοποιήσετε το GPS στη συσκευή σας.
3::Να απενεργοποιήσετε τα ενεργά στοιχεία της συσκευής σας.
1::Να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία πτήσης ή αεροπλάνου της συσκευής σας.

Αυτό είναι μόνον εν μέρει σωστό. Απενεργοποιώντας το GPS μπορείτε να αποτρέψετε ορισμένες εφαρμογές από το να εντοπίσουν τη θέση σας μέσω του GPS. Ωστόσο, μια εφαρμογή θα μπορεί και πάλι να γνωρίζει τις κινήσεις σας, ενώ θα είναι επίσης δυνατός ο εντοπισμός της θέσης σας (για παράδειγμα, μια εφαρμογή μπορεί να αρχίσει να συλλέγει δεδομένα σχετικά με τη θέση σας χρησιμοποιώντας άλλα μέσα όπως το WiFi ή το Bluetooth). Μια καλύτερη λύση θα ήταν να απενεργοποιήσετε όλα τα ενεργά στοιχεία της συσκευής σας. Μπορείτε όντως να προσθέσετε στη συσκευή σας λειτουργίες που σας επιτρέπουν να διακόπτετε κάθε ανεπιθύμητη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε παρόχους υπηρεσιών και εφαρμογών η οποία γίνεται στο παρασκήνιο.

 

Σωστή απάντηση. Προσθέστε στη συσκευή σας λειτουργίες που σας επιτρέπουν να διακόπτετε κάθε ανεπιθύμητη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε παρόχους υπηρεσιών και εφαρμογών η οποία γίνεται στο παρασκήνιο. Επισημαίνεται ότι ακόμη και αν απενεργοποιήσετε το GPS, μια εφαρμογή θα μπορεί και πάλι να γνωρίζει τις κινήσεις σας, ενώ θα είναι επίσης δυνατός ο εντοπισμός της θέσης σας (για παράδειγμα, μια εφαρμογή μπορεί να αρχίσει να συλλέγει δεδομένα σχετικά με τη θέση σας χρησιμοποιώντας άλλα μέσα όπως το WiFi ή το Bluetooth).

 

Δυστυχώς, δεν είναι αυτή η σωστή απάντηση. Η συσκευή δεν μεταδίδει στοιχεία στη «λειτουργία πτήσης» και παρότι αυτό σημαίνει ότι δεν είναι δυνατόν να εντοπιστεί η θέση σας, δεν μπορείτε επίσης να λάβετε ή να πραγματοποιήσετε κλήσεις και εντέλει δεν μπορείτε ουσιαστικά να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας. Μια καλή λύση θα ήταν να απενεργοποιήσετε όλα τα ενεργά στοιχεία της συσκευής σας. Μπορείτε να προσθέσετε στη συσκευή σας λειτουργίες που σας επιτρέπουν να διακόπτετε κάθε ανεπιθύμητη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε παρόχους υπηρεσιών και εφαρμογών η οποία γίνεται στο παρασκήνιο.Τα ζητήματα αυτά σας απασχολούν καθώς θα θέλατε να κάνετε πλήρη χρήση των δυνατοτήτων που σας προσφέρουν οι συσκευές αυτές χωρίς, ωστόσο, να εντοπίζεται η θέση σας και να παρακολουθούνται οι κινήσεις σας, πέραν του εξ ορισμού εντοπισμού θέσης από το GPS / το δίκτυο του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου. Ωστόσο, δεν είστε βέβαιοι για το τι πρέπει να κάνετε για να προστατευθείτε. 

Μια πιθανή λύση θα ήταν...

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information