Ένας χώρος αποθήκευσης σε νέφος (cloud) είναι ένας τρόπος να αποθηκεύετε τα αρχεία σας σε υπηρεσίες τρίτων μερών στο διαδίκτυο.


3::Να κρυπτογραφήσετε τα αρχεία μόνοι σας
2::Κατάλληλη διαχείριση των ρυθμίσεων κοινής χρήσης
1::Θα το αναλάβει ο πάροχος της υπηρεσίας υπολογιστικού νέφους

Αυτή είναι η σωστή απάντηση. Εάν πρέπει να αποθηκεύσετε έγγραφα στον χώρο αποθήκευσης σε νέφος για τα οποία κρίνετε ότι πρέπει να εξασφαλίσετε το μέγιστο δυνατό επίπεδο ασφάλειας, τότε η καταλληλότερη λύση είναι να κρυπτογραφήσετε τα αρχεία σας. Εάν είστε το μοναδικό άτομο που έχει τον κωδικό αποκρυπτογράφησης, κανένας άλλος –συμπεριλαμβανομένου του παρόχου χώρου αποθήκευσης σε νέφος ή άλλου πιθανού εισβολέα– δεν θα μπορεί να αποκρυπτογραφήσει τα αρχεία σας και, επομένως, να διαβάσει ή να χρησιμοποιήσει τις προσωπικές σας πληροφορίες. Για μια εισαγωγή στην υπολογιστική νέφους (cloud computing) και στην προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικής σας ζωής στο υπολογιστικό νέφος, διαβάστε την ακόλουθη έκθεση της υπηρεσίας Information Commissioners Office του Ηνωμένου Βασιλείου: https://ico.org.uk/for-the-public/online/cloud-computing/

 

Η απάντηση αυτή είναι εν μέρει σωστή. Πράγματι, είναι σημαντικό να ελέγχετε προσεκτικά και να τροποποιείτε, όπου χρειάζεται, τις ρυθμίσεις σας περί κοινής χρήσης (οι υπηρεσίες αποθήκευσης σε νέφος συνήθως επιτρέπουν μία από τις ακόλουθες τρεις ρυθμίσεις: i) απόρρητο, δηλαδή μόνον εσείς μπορείτε να δείτε τα αρχεία, ii) δημόσιο, δηλαδή μπορούν όλοι να βλέπουν τα αρχεία χωρίς περιορισμούς, και iii) κοινόχρηστο, δηλαδή μόνο τα πρόσωπα τα οποία προσκαλείτε μπορούν να βλέπουν τα αρχεία). Ωστόσο, εάν πρέπει να αποθηκεύσετε έγγραφα στον χώρο αποθήκευσης σε νέφος για τα οποία κρίνετε ότι πρέπει να εξασφαλίσετε το μέγιστο δυνατό επίπεδο ασφάλειας, τότε η καταλληλότερη λύση είναι να κρυπτογραφήσετε τα αρχεία σας. Εάν είστε το μοναδικό άτομο που έχει τον κωδικό αποκρυπτογράφησης, κανένας άλλος –συμπεριλαμβανομένου του παρόχου χώρου αποθήκευσης σε νέφος ή άλλου πιθανού εισβολέα– δεν θα μπορεί να αποκρυπτογραφήσει τα αρχεία σας και, επομένως, να διαβάσει ή να χρησιμοποιήσει τις προσωπικές σας πληροφορίες. Για μια εισαγωγή στην υπολογιστική νέφους (cloud computing) και στην προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικής σας ζωής στο υπολογιστικό νέφος, διαβάστε την ακόλουθη έκθεση της υπηρεσίας Information Commissioners Office του Ηνωμένου Βασιλείου: https://ico.org.uk/for-the-public/online/cloud-computing/

 

Λάθος απάντηση. Παρότι αναμένεται από τους παρόχους υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους την ασφάλεια των δεδομένων, δεν είναι καλή ιδέα να βασίζεστε αποκλειστικά σε αυτούς. Είναι προτιμότερο να λαμβάνετε πρόσθετα μέτρα για να διασφαλίζετε την ασφάλεια των προσωπικών σας πληροφοριών.

 

Η σωστή απάντηση στο πλαίσιο του συγκεκριμένου σεναρίου είναι να κρυπτογραφήσετε τα αρχεία σας μόνοι σας. Εάν πρέπει να αποθηκεύσετε έγγραφα στον χώρο αποθήκευσης σε νέφος για τα οποία κρίνετε ότι πρέπει να εξασφαλίσετε το μέγιστο δυνατό επίπεδο ασφάλειας, τότε η καταλληλότερη λύση είναι να κρυπτογραφήσετε τα αρχεία σας. Εάν είστε το μοναδικό άτομο που έχει τον κωδικό αποκρυπτογράφησης, κανένας άλλος –συμπεριλαμβανομένου του παρόχου χώρου αποθήκευσης σε νέφος ή άλλου πιθανού εισβολέα– δεν θα μπορεί να αποκρυπτογραφήσει τα αρχεία σας και, επομένως, να διαβάσει ή να χρησιμοποιήσει τις προσωπικές σας πληροφορίες. Για μια εισαγωγή στην υπολογιστική νέφους (cloud computing) και στην προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικής σας ζωής στο υπολογιστικό νέφος, διαβάστε την ακόλουθη έκθεση της υπηρεσίας Information Commissioners Office του Ηνωμένου Βασιλείου https://ico.org.uk/for-the-public/online/cloud-computing/Τα πιο γνωστά παραδείγματα είναι το Dropbox ή το Amazon Cloud Drive. Χρησιμοποιείτε ήδη προσωπικό χώρο αποθήκευσης σε νέφος για τα αντίγραφα ασφαλείας των φωτογραφιών σας αλλά σκέφτεστε να αρχίσετε να αποθηκεύετε έγγραφα. Ορισμένα από αυτά ενδέχεται να περιέχουν πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα και θα θέλατε να διασφαλίσετε την ασφάλεια και το απόρρητο των πληροφοριών αυτών. Ποια μέτρα μπορείτε να λάβετε για να το επιτύχετε αυτό;

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information