Η προστασία δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό είναι μια προσέγγιση στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα η οποία βασίζεται στην ενσωμάτωση των εγγυήσεων προστασίας των δεδομένων


1::Το λογισμικό προστασίας από ιούς
1::Τείχος προστασίας (firewall)
3::Κρυπτογράφηση

Λάθος απάντηση. Το λογισμικό προστασίας από ιούς είναι ένα σημαντικό στοιχείο προστασίας του υπολογιστή σας από κακόβουλα λογισμικά όπως οι ιοί ή τα σκουλήκια (worm). Ένα λογισμικό προστασίας από ιούς, παρότι μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να σας προστατεύσει από κώδικες κακόβουλης λειτουργίας οι οποίοι ενδέχεται να επηρεάσουν την προστασία της ιδιωτικής σας ζωής (π.χ. κατασκοπευτικό λογισμικό (spyware)), δεν αποτελεί τεχνολογία βελτίωσης της προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Μεταξύ των προτεινόμενων απαντήσεων η σωστή είναι η κρυπτογράφηση, δηλαδή η διαδικασία με την οποία τα δεδομένα καθίστανται ακατάληπτα και προστατεύονται έτσι από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση (καθώς μόνον οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες μπορούν να αποκρυπτογραφήσουν και, επομένως, να διαβάσουν τα δεδομένα). Η κρυπτογράφηση είναι ένας καθιερωμένος, ευρέως διαδεδομένος και σχετικά απλός τρόπος εφαρμογής της τεχνολογίας βελτίωσης της προστασίας της ιδιωτικής ζωής.

Για μια απλή εισαγωγή στις τεχνολογίες βελτίωσης της προστασίας της ιδιωτικής ζωής, βλέπε το παρακάτω άρθρο της διεθνούς ένωσης επαγγελματιών του τομέα προστασίας της ιδιωτικής ζωής (International Association of Privacy Professionals):

https://privacyassociation.org/news/a/2008-05-introduction-to-privacy-enhancing-technologies/

Μπορείτε επίσης να ανατρέξετε στην έκθεση του ENISA σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό: https://www.enisa.europa.eu/activities/identity-and-trust/library/deliverables/privacy-and-data-protection-by-design

 

Λάθος απάντηση. Το τείχος προστασίας είναι σημαντικό στοιχείο προστασίας όσον αφορά τις κινήσεις στο δίκτυο, το οποίο φιλτράρει την εισερχόμενη και εξερχόμενη επικοινωνία και, επομένως, μπορεί να προστατεύσει έναν υπολογιστή από ορισμένες απειλές για την ασφάλεια και την ιδιωτική ζωή· ωστόσο, δεν πρόκειται για τεχνολογία βελτίωσης της προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Μεταξύ των προτεινόμενων απαντήσεων η σωστή είναι η κρυπτογράφηση, δηλαδή η διαδικασία με την οποία τα δεδομένα καθίστανται ακατάληπτα και προστατεύονται έτσι από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση (καθώς μόνον οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες μπορούν να αποκρυπτογραφήσουν και, επομένως, να διαβάσουν τα δεδομένα). Η κρυπτογράφηση είναι ένας καθιερωμένος, ευρέως διαδεδομένος και σχετικά απλός τρόπος εφαρμογής της τεχνολογίας βελτίωσης της προστασίας της ιδιωτικής ζωής.

Για μια απλή εισαγωγή στις τεχνολογίες βελτίωσης της προστασίας της ιδιωτικής ζωής, βλέπε το παρακάτω άρθρο της διεθνούς ένωσης επαγγελματιών του τομέα προστασίας της ιδιωτικής ζωής (International Association of Privacy Professionals):

https://privacyassociation.org/news/a/2008-05-introduction-to-privacy-enhancing-technologies/

Μπορείτε επίσης να ανατρέξετε στην έκθεση του ENISA σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό: https://www.enisa.europa.eu/activities/identity-and-trust/library/deliverables/privacy-and-data-protection-by-design

 

Αυτή είναι η σωστή απάντηση. Η κρυπτογράφηση είναι ένας καθιερωμένος, ευρέως διαδεδομένος και σχετικά απλός τρόπος εφαρμογής της τεχνολογίας βελτίωσης της προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Είναι η διαδικασία με την οποία τα δεδομένα καθίστανται ακατάληπτα και προστατεύονται έτσι από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση (καθώς μόνον οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες μπορούν να αποκρυπτογραφήσουν και, επομένως, να διαβάσουν τα δεδομένα).

Για μια απλή εισαγωγή στις τεχνολογίες βελτίωσης της προστασίας της ιδιωτικής ζωής, βλέπε το παρακάτω άρθρο της διεθνούς ένωσης επαγγελματιών του τομέα προστασίας της ιδιωτικής ζωής (International Association of Privacy Professionals):

https://privacyassociation.org/news/a/2008-05-introduction-to-privacy-enhancing-technologies/

Μπορείτε επίσης να ανατρέξετε στην έκθεση του ENISA σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό https://www.enisa.europa.eu/activities/identity-and-trust/library/deliverables/privacy-and-data-protection-by-designσε τεχνολογίες και όχι απλώς σε έγγραφα ή δηλώσεις όπως είναι οι πολιτικές απορρήτου. Για τον σκοπό αυτό, η τεχνολογία για τη βελτίωση της προστασίας της ιδιωτικής ζωής (ΤΒΙ) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καταστεί υποχρεωτική η ενσωματωμένη προστασία της ιδιωτικής ζωής (παρότι οι ΤΒΙ δεν μπορούν πάντα να εξασφαλίζουν λύσεις σε όλα τα προβλήματα προστασίας της ιδιωτικής ζωής). 

Ποια από τις παρακάτω τεχνολογίες αποτελεί θεμελιώδη και καθιερωμένη τεχνολογία βελτίωσης της προστασίας της ιδιωτικής ζωής;

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information