Η ιδιωτική περιήγηση είναι μια λειτουργία που διατίθεται σε όλα τα μεγάλα προγράμματα περιήγησης.


2::Μόνο ο πάροχος των υπηρεσιών διαδικτύου γνωρίζει τις κινήσεις μου στο διαδίκτυο.
1::Ναι, κανείς δεν είναι σε θέση να γνωρίζει τις κινήσεις μου στο διαδίκτυο.
3::Η ιδιωτική περιήγηση με προστατεύει μόνον από άτομα που έχουν φυσική πρόσβαση στον υπολογιστή μου.

Αυτό είναι εν μέρει σωστό. Η ιδιωτική περιήγηση εξασφαλίζει προστασία της ιδιωτικής σας ζωής από άτομα που έχουν φυσική πρόσβαση στον υπολογιστή σας. Πολλοί οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένου του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου που χρησιμοποιείτε, καθώς επίσης και οι πάροχοι των ιστοσελίδων που επισκέπτεστε (π.χ. κοινωνικά δίκτυα) εξακολουθούν να είναι σε θέση να γνωρίζουν τις κινήσεις σας στο διαδίκτυο. Επισημαίνεται επίσης ότι εάν κάποιος έχει πρόσβαση στο ίδιο τοπικό δίκτυο με εσάς, μπορεί να υποκλέψει τις μη κρυπτογραφημένες κινήσεις σας, χρησιμοποιώντας το κατάλληλο λογισμικό.

 

Δυστυχώς, δεν είναι αυτή η σωστή απάντηση. Η ιδιωτική περιήγηση εξασφαλίζει προστασία της ιδιωτικής σας ζωής από άτομα που έχουν φυσική πρόσβαση στον υπολογιστή σας. Πολλοί οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένου του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου που χρησιμοποιείτε, καθώς επίσης και οι πάροχοι των ιστοσελίδων που επισκέπτεστε (π.χ. κοινωνικά δίκτυα) εξακολουθούν να είναι σε θέση να γνωρίζουν τις κινήσεις σας στο διαδίκτυο. Επισημαίνεται επίσης ότι εάν κάποιος έχει πρόσβαση στο ίδιο τοπικό δίκτυο με εσάς, μπορεί να υποκλέψει τις μη κρυπτογραφημένες κινήσεις σας, χρησιμοποιώντας το κατάλληλο λογισμικό.

 

Αυτή είναι η σωστή απάντηση. Η ιδιωτική περιήγηση παρέχει προστασία της ιδιωτικής ζωής μόνο σε τοπικό επίπεδο. Πολλοί οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένου του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου που χρησιμοποιείτε, καθώς επίσης και οι πάροχοι των ιστοσελίδων που επισκέπτεστε (π.χ. κοινωνικά δίκτυα) εξακολουθούν να είναι σε θέση να γνωρίζουν τις κινήσεις σας στο διαδίκτυο. Επισημαίνεται επίσης ότι εάν κάποιος έχει πρόσβαση στο ίδιο τοπικό δίκτυο με εσάς, μπορεί να υποκλέψει τις μη κρυπτογραφημένες κινήσεις σας, χρησιμοποιώντας το κατάλληλο λογισμικό.Τα προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο κατά κανόνα αποθηκεύουν το ιστορικό περιήγησης, τις ιστοσελίδες που επισκεφθήκατε, τις εικόνες, τα βίντεο κ.λπ. στην κρυφή μνήμη του φυλλομετρητή. Ωστόσο, όταν ενεργοποιείται η ιδιωτική περιήγηση, το ιστορικό περιήγησης δεν αποθηκεύεται πλέον στην κρυφή μνήμη και δεν μπορεί να ανακτηθεί. 

Διασφαλίζει, ωστόσο, πλήρως η ιδιωτική περιήγηση ότι κανείς δεν είναι σε θέση να γνωρίζει τις κινήσεις σας στο διαδίκτυο;

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information