Συχνά συνδέεστε στους λογαριασμούς που έχετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενώ απολαμβάνετε έναν καπουτσίνο στην καφετέρια της γειτονιάς σας.


1::Μπορεί να υπάρχουν πρόσθετες κρυφές χρεώσεις τις οποίες δεν γνωρίζω.
2::Άλλα άτομα που είναι συνδεδεμένα στο ανοιχτό δίκτυο μπορούν να δουν τις κινήσεις σας.
3::Είναι δυνατή η υποκλοπή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τις επικοινωνίες μου σε ανοιχτό δίκτυο Wi-Fi.

Δυστυχώς, η απάντηση αυτή είναι λάθος. Υπάρχουν διάφοροι κίνδυνοι που συνδέονται με τη χρήση ανοιχτών δικτύων Wi-Fi, οι οποίοι οφείλονται στο γεγονός ότι η απουσία κωδικού πρόσβασης έχει ως αποτέλεσμα οποιοσδήποτε βρίσκεται εντός της εμβέλειας του δικτύου να μπορεί να δει τις κινήσεις σας στο διαδίκτυο. Έτσι, άλλοι μπορούν να δουν –με τα κατάλληλα εργαλεία– ποιες ιστοσελίδες επισκέπτεστε, καθώς και οτιδήποτε πληκτρολογείτε σε μη κρυπτογραφημένες διαδικτυακές φόρμες (δηλαδή σε ιστότοπους που αρχίζουν με http και όχι με https). Κατά συνέπεια, είναι δυνατή η υποκλοπή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ένας περαιτέρω κίνδυνος είναι ότι εάν συνδεθούν στο ανοιχτό αυτό δίκτυο μολυσμένοι υπολογιστές, μπορεί να επιχειρήσουν να μολύνουν και τη δική σας συσκευή· η μόλυνση αυτή μπορεί να έχει διάφορες αρνητικές επιπτώσεις, όπως η διαγραφή ή υποκλοπή των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και η παρακολούθηση των δραστηριοτήτων σας.

 

Αυτή η απάντηση είναι εν μέρει σωστή. Εν γένει, τα άλλα άτομα δεν μπορούν να δουν τι κάνετε στην ταμπλέτα σας. Ωστόσο, η απουσία κωδικού πρόσβασης έχει ως αποτέλεσμα να είναι ορατές οι κινήσεις σας στο διαδίκτυο από οποιονδήποτε βρίσκεται εντός της εμβέλειας του δικτύου. Έτσι, άλλοι μπορούν να δουν –με τα κατάλληλα εργαλεία– ποιες ιστοσελίδες επισκέπτεστε, καθώς και οτιδήποτε πληκτρολογείτε σε μη κρυπτογραφημένες διαδικτυακές φόρμες (δηλαδή σε ιστότοπους που αρχίζουν με http και όχι με https). Κατά συνέπεια, είναι δυνατή η υποκλοπή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ένας περαιτέρω κίνδυνος είναι ότι εάν συνδεθούν στο ανοιχτό αυτό δίκτυο μολυσμένοι υπολογιστές, μπορεί να επιχειρήσουν να μολύνουν και τη δική σας συσκευή· η μόλυνση αυτή μπορεί να έχει διάφορες αρνητικές επιπτώσεις, όπως η διαγραφή ή υποκλοπή των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και η παρακολούθηση των δραστηριοτήτων σας.

 

Αυτή είναι η σωστή απάντηση. Υπάρχουν διάφοροι κίνδυνοι που συνδέονται με τη χρήση ανοιχτών δικτύων Wi-Fi, οι οποίοι οφείλονται στο γεγονός ότι η απουσία κωδικού πρόσβασης έχει ως αποτέλεσμα οποιοσδήποτε βρίσκεται εντός της εμβέλειας του δικτύου να μπορεί να δει τις κινήσεις σας στο διαδίκτυο. Έτσι, άλλοι μπορούν να δουν –με τα κατάλληλα εργαλεία– ποιες ιστοσελίδες επισκέπτεστε, καθώς και οτιδήποτε πληκτρολογείτε σε μη κρυπτογραφημένες διαδικτυακές φόρμες (δηλαδή σε ιστότοπους που αρχίζουν με http και όχι με https). Κατά συνέπεια, είναι δυνατή η υποκλοπή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ένας περαιτέρω κίνδυνος είναι ότι εάν συνδεθούν στο ανοιχτό αυτό δίκτυο μολυσμένοι υπολογιστές, μπορεί να επιχειρήσουν να μολύνουν και τη δική σας συσκευή· η μόλυνση αυτή μπορεί να έχει διάφορες αρνητικές επιπτώσεις, όπως η διαγραφή ή υποκλοπή των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και η παρακολούθηση των δραστηριοτήτων σας.Το κατάστημα παρέχει δωρεάν ανοιχτό δίκτυο Wi-Fi, στο οποίο μπορείτε να συνδεθείτε με την ταμπλέτα σας χωρίς τη χρήση κωδικού πρόσβασης. Ωστόσο, κάποιος φίλος σάς είπε ότι αυτά τα ανοιχτά δίκτυα ενδέχεται να ενέχουν κινδύνους. 

Ποιοι θα μπορούσαν να είναι οι κίνδυνοι αυτοί;

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information