Μόλις σας δώρισαν ένα καινούριο έξυπνο τηλέφωνο για τα γενέθλιά σας.


2::Χρησιμοποιήσετε το εργαλείο επαναφοράς εργοστασιακών ρυθμίσεων.
1::Διαγράψετε τις φωτογραφίες σας από το παλιό τηλέφωνο.
3::Σβήσετε όλα τα δεδομένα που υπάρχουν στο παλιό τηλέφωνο.

Προτού ανακυκλώσετε το παλιό σας τηλέφωνο, θα πρέπει να εξαφανίσετε όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, δηλαδή να διαγράψετε πλήρως όλα τα προσωπικά σας δεδομένα (στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι επαφές, οι φωτογραφίες και οι ρυθμίσεις) ώστε να μην είναι δυνατή η ανάκτησή τους. Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλίσετε την προστασία της ιδιωτικής σας ζωής και ότι οι πληροφορίες σας δεν θα καταλήξουν στα χέρια ανεπιθύμητων τρίτων. Μία επιλογή για την εξάλειψη ορισμένων από τα προσωπικά σας δεδομένα είναι πράγματι η χρήση του εργαλείου επαναφοράς εργοστασιακών ρυθμίσεων του τηλεφώνου σας και, κατά συνέπεια, η απάντηση αυτή είναι εν μέρει σωστή. Ωστόσο, η χρήση του εργαλείου επαναφοράς των εργοστασιακών ρυθμίσεων μπορεί να μην επαρκεί σε όλες τις περιπτώσεις (βλέπε http://mashable.com/2014/07/09/data-wipe-recovery-smartphones/). Με άλλα λόγια, είναι δυνατόν κάποιος, εφόσον χρησιμοποιήσει το κατάλληλο λογισμικό ανάκτησης, να ανακτήσει ορισμένα από τα δεδομένα αυτά (παρότι υποτίθεται ότι το εργαλείο επαναφοράς των εργοστασιακών ρυθμίσεων διαγράφει τα δεδομένα και τα καθιστά μη ανακτήσιμα). Επομένως, για να εξαφανίσετε εντελώς τα δεδομένα σας, θα πρέπει πρώτα να τα κρυπτογραφήσετε (η επιλογή αυτή παρέχεται στα έξυπνα τηλέφωνα) και μετά να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο επαναφοράς των εργοστασιακών ρυθμίσεων· με τον τρόπο αυτόν, ακόμη και αν στη συνέχεια ανακτηθούν ορισμένα δεδομένα, θα είναι σε ακατάληπτη μορφή λόγω της κρυπτογράφησης.

 

Λάθος απάντηση. Είναι σημαντικό να διαγράψετε όλες τις πληροφορίες και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (μεταξύ αυτών και τις φωτογραφίες) από το τηλέφωνο. Επομένως, δεν αρκεί να διαγράψετε απλώς τις φωτογραφίες. Επιπλέον, η απλή διαγραφή δεδομένων, όπως των φωτογραφιών, δεν καθιστά τα δεδομένα μη ανακτήσιμα. Θα πρέπει να εξαφανίσετε όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, δηλαδή να διαγράψετε πλήρως όλα τα προσωπικά σας δεδομένα (στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι επαφές, οι φωτογραφίες και οι ρυθμίσεις) ώστε να μην είναι δυνατή η ανάκτησή τους. Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλίσετε την προστασία της ιδιωτικής σας ζωής και ότι οι πληροφορίες σας δεν θα καταλήξουν στα χέρια ανεπιθύμητων τρίτων. Παρότι με το εργαλείο επαναφοράς εργοστασιακών ρυθμίσεων υποτίθεται ότι πραγματοποιείται πλήρης διαγραφή των δεδομένων, αυτό ενδέχεται να μην είναι αρκετό σε όλες τις περιπτώσεις (βλέπε http://mashable.com/2014/07/09/data-wipe-recovery-smartphones/). Κατά συνέπεια, θα πρέπει πρώτα να κρυπτογραφήσετε τα δεδομένα (η επιλογή αυτή παρέχεται στα έξυπνα τηλέφωνα) και μετά να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο επαναφοράς των εργοστασιακών ρυθμίσεων· με τον τρόπο αυτόν, ακόμη και αν στη συνέχεια μπορούν να ανακτηθούν ορισμένα δεδομένα, θα είναι σε ακατάληπτη μορφή λόγω της κρυπτογράφησης.

 

Προτού ανακυκλώσετε ένα παλιό τηλέφωνο, είναι σημαντικό να εξαφανίσετε όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, δηλαδή να διαγράψετε πλήρως όλα τα προσωπικά σας δεδομένα (στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι επαφές, οι φωτογραφίες και οι ρυθμίσεις) ώστε να μην είναι δυνατή η ανάκτησή τους. Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλίσετε την προστασία της ιδιωτικής σας ζωής και ότι οι πληροφορίες σας δεν θα καταλήξουν στα χέρια ανεπιθύμητων τρίτων. Παρότι με το εργαλείο επαναφοράς εργοστασιακών ρυθμίσεων υποτίθεται ότι πραγματοποιείται πλήρης διαγραφή των δεδομένων, αυτό ενδέχεται να μην είναι αρκετό σε όλες τις περιπτώσεις (βλέπε http://mashable.com/2014/07/09/data-wipe-recovery-smartphones/). Κατά συνέπεια, θα πρέπει πρώτα να κρυπτογραφήσετε τα δεδομένα (η επιλογή αυτή παρέχεται στα έξυπνα τηλέφωνα) και μετά να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο επαναφοράς των εργοστασιακών ρυθμίσεων· με τον τρόπο αυτόν, ακόμη και αν στη συνέχεια μπορούν να ανακτηθούν ορισμένα δεδομένα, θα είναι σε ακατάληπτη μορφή λόγω της κρυπτογράφησης.Τώρα πρέπει να ξεφορτωθείτε το παλιό σας τηλέφωνο και θα θέλατε να το ανακυκλώσετε, και συγκεκριμένα να το δώσετε σε κάποιο φιλανθρωπικό ίδρυμα για να ξαναχρησιμοποιηθεί, αφού φυσικά αφαιρέσετε την κάρτα SIM (Subscriber Identification Module - δομοστοιχείο ταυτότητας συνδρομητή). 

Για την προστασία της ιδιωτικής σας ζωής, συνιστάται να...

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information