Καθημερινά επισκεπτόμαστε πολλούς ιστότοπους στο διαδίκτυο.


2::Η επιλογή της εξαίρεσης (opt-out).
3::Η επιλογή της συμμετοχής (opt-in).
1::Η επιλογή «χωρίς παρακολούθηση»

Αυτό είναι εν μέρει σωστό. Ο μηχανισμός της εξαίρεσης σημαίνει ότι μπορεί να λάβετε διαφημίσεις που δεν έχετε ζητήσει, υπό τον όρο ότι σας δίνεται η δυνατότητα άρνησης, δηλαδή η δυνατότητα να δηλώσετε ρητά ότι δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε παρόμοιες διαφημίσεις στο μέλλον. Η σωστή απάντηση είναι η επιλογή της συμμετοχής, που σημαίνει ότι δεν θα λαμβάνετε διαφημιστικά μηνύματα εκτός εάν ζητήσετε ρητά τέτοιου είδους πληροφόρηση (π.χ. κάνοντας κλικ στο πλαίσιο που σας ρωτά αν επιθυμείτε να λαμβάνετε διαφημιστικά μηνύματα ή συμπληρώνοντας σχετική φόρμα). Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις στις οποίες επιτρέπεται η χρήση της επιλογής της εξαίρεσης – π.χ. στο πλαίσιο υπάρχουσας σχέσης μεταξύ πελάτη και πωλητή, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προσφορά παρόμοιων προϊόντων ή υπηρεσιών χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του πελάτη. Βλέπε την οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες στην ακόλουθη διεύθυνση: https://ec.europa.eu/digital-single-market/news/eprivacy-directive

 

Αυτή είναι η σωστή απάντηση. Ο μηχανισμός της συμμετοχής σημαίνει ότι δεν θα λαμβάνετε διαφημιστικά μηνύματα εκτός εάν ζητήσετε ρητά τέτοιου είδους πληροφόρηση (π.χ. κάνοντας κλικ στο πλαίσιο που σας ρωτά αν επιθυμείτε να λαμβάνετε διαφημιστικά μηνύματα ή συμπληρώνοντας σχετική φόρμα). Ωστόσο, υπάρχουν επίσης ορισμένες περιπτώσεις στις οποίες επιτρέπεται η χρήση της επιλογής της εξαίρεσης, που σημαίνει ότι μπορεί να λάβετε διαφημίσεις που δεν έχετε ζητήσει, υπό τον όρο ότι σας δίνεται η δυνατότητα άρνησης (βλέπε την οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες στην ακόλουθη διεύθυνση: https://ec.europa.eu/digital-single-market/news/eprivacy-directive).

 

Δυστυχώς, δεν είναι αυτή η σωστή απάντηση. Η σωστή απάντηση είναι η επιλογή της συμμετοχής, που σημαίνει, στο πλαίσιο του συγκεκριμένου σεναρίου, ότι δεν θα λαμβάνετε διαφημιστικά μηνύματα εκτός εάν ζητήσετε ρητά τέτοιου είδους πληροφόρηση (π.χ. κάνοντας κλικ στο πλαίσιο που σας ρωτά αν επιθυμείτε να λαμβάνετε διαφημιστικά μηνύματα ή συμπληρώνοντας σχετική φόρμα). Η επιλογή «χωρίς παρακολούθηση» είναι μια ρύθμιση του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο με την οποία απενεργοποιείται η λειτουργία παρακολούθησης. Υπάρχουν επίσης ορισμένες περιπτώσεις στις οποίες επιτρέπεται η χρήση της επιλογής της εξαίρεσης, που συνεπάγεται ότι επιτρέπεται να λαμβάνετε διαφημίσεις που δεν έχετε ζητήσει, υπό τον όρο ότι σας δίνεται η δυνατότητα άρνησης (βλέπε την οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες στην ακόλουθη διεύθυνση: https://ec.europa.eu/digital-single-market/news/eprivacy-directive).Συχνά, αφού επισκεφθούμε διάφορους ιστότοπους, αρχίζουμε να λαμβάνουμε ανεπιθύμητα διαφημιστικά μηνύματα, δηλαδή διαφημίσεις που δεν έχουμε ζητήσει. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι διαφημιστές δεν έχουν εφαρμόσει τη σωστή επιλογή προκειμένου να λάβουν τη συγκατάθεσή μας, η οποία θα πρέπει να είναι...

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information