Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε μια ψηφιακή συσκευή και, για παράδειγμα, περιηγείστε στο διαδίκτυο και επισκέπτεστε ιστότοπους, αφήνετε μικρά ίχνη των δραστηριοτήτων σας.


2::Cookies
3::Ψηφιακά αποτυπώματα
1::Στοιχεία σύνδεσης

Λάθος απάντηση· ωστόσο, τα cookies αποτελούν ένα παράδειγμα ψηφιακού ίχνους. Συγκεκριμένα, τα cookies είναι μικρά πληροφοριακά στοιχεία (αρχεία κειμένου) τα οποία αποθηκεύονται στους υπολογιστές των χρηστών και χρησιμοποιούνται ευρέως από παρόχους ηλεκτρονικών υπηρεσιών για διάφορους σκοπούς, όπως για την αποτύπωση των προτιμήσεων των χρηστών (γλώσσα, χρώματα φόντου κ.λπ.), για την ταυτοποίηση του χρήστη όταν χρησιμοποιεί κατάλογο αγορών κ.λπ. Επισημαίνεται επιπλέον ότι τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για άλλους σκοπούς όπως η συμπεριφορική διαφήμιση, κάτι που δεν θα έπρεπε να συμβαίνει χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του χρήστη.

Η σωστή απάντηση είναι ψηφιακά αποτυπώματα: πρόκειται για έναν γενικό όρο, με τον οποίο περιγράφονται τα ίχνη που αφήνουν οι χρήστες όταν αλληλεπιδρούν σε ψηφιακά περιβάλλοντα και χρησιμοποιούν ψηφιακές συσκευές. Τα αποτυπώματα αυτά μπορεί να είναι παθητικά όταν τα εν λόγω ίχνη συλλέγονται από τρίτους εν αγνοία του χρήστη· αυτό μπορεί να περιλαμβάνει, για παράδειγμα, την ημέρα και την ώρα που επισκεφθήκατε έναν συγκεκριμένο ιστότοπο. Τα αποτυπώματα μπορούν επίσης να είναι ενεργά, όταν ο χρήστης αφήνει επίτηδες στοιχεία, όπως π.χ. αναρτήσεις σε ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης.

 

Αυτή είναι η σωστή απάντηση. Ο όρος ψηφιακά αποτυπώματα είναι ένας γενικός όρος, με τον οποίο περιγράφονται τα ίχνη που αφήνουν οι χρήστες όταν αλληλεπιδρούν σε ψηφιακά περιβάλλοντα και χρησιμοποιούν ψηφιακές συσκευές. Τα αποτυπώματα αυτά μπορεί να είναι παθητικά όταν τα εν λόγω ίχνη συλλέγονται από τρίτους εν αγνοία του χρήστη· αυτό μπορεί να περιλαμβάνει, για παράδειγμα, την ημέρα και την ώρα που επισκεφθήκατε έναν συγκεκριμένο ιστότοπο. Τα αποτυπώματα μπορούν επίσης να είναι ενεργά, όταν ο χρήστης αφήνει επίτηδες στοιχεία, όπως π.χ. αναρτήσεις σε ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης.

 

Λάθος απάντηση. Ο όρος «στοιχεία σύνδεσης» αναφέρεται στο όνομα χρήστη και στον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Η σωστή απάντηση είναι ψηφιακά αποτυπώματα: πρόκειται για τα ίχνη που αφήνουν οι χρήστες όταν αλληλεπιδρούν σε ψηφιακά περιβάλλοντα και χρησιμοποιούν ψηφιακές συσκευές. Τα αποτυπώματα αυτά μπορεί να είναι παθητικά όταν τα εν λόγω ίχνη συλλέγονται από τρίτους εν αγνοία του χρήστη· αυτό μπορεί να περιλαμβάνει, για παράδειγμα, την ημέρα και την ώρα που επισκεφθήκατε έναν συγκεκριμένο ιστότοπο. Τα αποτυπώματα μπορούν επίσης να είναι ενεργά, όταν ο χρήστης αφήνει επίτηδες στοιχεία, όπως π.χ. αναρτήσεις σε ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης.Οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να αποθηκεύονται τόσο στη συσκευή σας όσο και στους ιστότοπους τους οποίους επισκεφθήκατε. 

Με ποιο όνομα είναι γνωστά τα ίχνη αυτά;

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information