Κάθε χρόνο τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιορτάζουν την Ημέρα Προστασίας Δεδομένων με σκοπό την ευαισθητοποίηση και την προαγωγή της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων.


2::1η Οκτωβρίου
1::7 Φεβρουαρίου
3::28 Ιανουαρίου

Λάθος απάντηση. Η Ημέρα Προστασίας Δεδομένων εορτάζεται κάθε χρόνο στις 28 Ιανουαρίου. Πρόκειται για την ημερομηνία της επετείου της υπογραφής της σύμβασης 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης, της πρώτης νομικά δεσμευτικής διεθνούς πράξης για την προστασία δεδομένων που συνδέεται με την αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Το έγγραφο είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση: http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/108

Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε επίσης: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/data_protection_day_en.asp

 

Ωστόσο, κάθε χρόνο τον Οκτώβριο εορτάζεται ο ευρωπαϊκός μήνας για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο: πρόκειται για μια εκστρατεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποσκοπεί στην προώθηση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο μεταξύ των πολιτών, στην αλλαγή του τρόπου με τον οποίο οι πολίτες αντιλαμβάνονται τις απειλές στον κυβερνοχώρο και στην παροχή επίκαιρων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια, μέσω της εκπαίδευσης και της ανταλλαγής ορθών πρακτικών. Το συγκεκριμένο τεστ είναι μέρος της πρωτοβουλίας του φετινού ευρωπαϊκού μήνα για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

 

Λάθος απάντηση. Η Ημέρα Προστασίας Δεδομένων εορτάζεται κάθε χρόνο στις 28 Ιανουαρίου. Πρόκειται για την ημερομηνία της επετείου της υπογραφής της σύμβασης 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης, της πρώτης νομικά δεσμευτικής διεθνούς πράξης για την προστασία δεδομένων που συνδέεται με την αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Το έγγραφο είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση:

http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/108

 

Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε επίσης: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/data_protection_day_en.asp

 

Το 2017, η 7η Φεβρουαρίου θα είναι η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου. Η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου διοργανώνεται κάθε χρόνο τον Φεβρουάριο από το Insafe με σκοπό την προαγωγή της ασφαλέστερης χρήσης των διαδικτυακών τεχνολογιών και απευθύνεται ειδικότερα στους νέους. Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε:

https://www.saferinternetday.org

 

Αυτή είναι η σωστή απάντηση. Η Ημέρα Προστασίας Δεδομένων εορτάζεται κάθε χρόνο στις 28 Ιανουαρίου. Πρόκειται για την ημερομηνία της επετείου της υπογραφής της σύμβασης 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης, της πρώτης νομικά δεσμευτικής διεθνούς πράξης για την προστασία δεδομένων που συνδέεται με την αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Το έγγραφο είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση:

http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/108

Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε επίσης: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/data_protection_day_en.aspΠοια είναι η επίσημη ημερομηνία εορτασμού της Ημέρας Προστασίας Δεδομένων;

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information