Γενικά, όταν κανείς επισκέπτεται ιστότοπους που παρέχουν διάφορες υπηρεσίες, θεωρεί ότι η ορθή μεταχείριση της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών του δεδομένων εξαρτάται από την καλή θέληση του παρόχου της υπηρεσίας (π.χ. του ιδιοκτήτη του ιστότοπου).


1::Λογισμικό προστασίας από ιούς.
3::Προστασία των δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό
2::Κρυπτογράφηση

Δυστυχώς, αυτή η απάντηση δεν είναι σωστή. Το λογισμικό προστασίας από ιούς προστατεύει τον υπολογιστή σας από κακόβουλα λογισμικά. Παρότι σε ορισμένες περιπτώσεις ένα λογισμικό προστασίας από ιούς μπορεί να σας προστατεύσει από κώδικες κακόβουλης λειτουργίας οι οποίοι ενδέχεται να επηρεάσουν την προστασία της ιδιωτικής σας ζωής (π.χ. λογισμικό spyware), τα λογισμικά αυτά δεν αποτελούν ενσωματωμένες αποφάσεις περί απορρήτου στην τεχνολογία. Η προσέγγιση για την ενσωμάτωση της προστασίας της ιδιωτικής ζωής στην τεχνολογία καλείται προστασία δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό και σημαίνει ότι οι εγγυήσεις για την προστασία των δεδομένων (όπως η ελαχιστοποίηση της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η όσο το δυνατόν ταχύτερη ψευδωνυμοποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κ.λπ.) ενσωματώνονται στα προϊόντα και στις υπηρεσίες από το πιο πρώιμο στάδιο ανάπτυξης ενός λογισμικού. Η ανάγκη για προστασία των δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό (επισημαίνεται ότι ο όρος «προστασία των δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό» χρησιμοποιείται σε διάφορα κείμενα) αναφέρεται επίσης στον γενικό κανονισμό για την προστασία των δεδομένων 2016/679 (ο κανονισμός τέθηκε σε ισχύ στις 24 Μαΐου 2016, και θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τις 25 Μαΐου 2018). Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε την έκθεση του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών ENISA σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό: https://www.enisa.europa.eu/activities/identity-and-trust/library/deliverables/privacy-and-data-protection-by-design

 

Αυτή είναι πράγματι η σωστή απάντηση. Η προστασία δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό είναι μια προσέγγιση που προωθεί την προστασία της ιδιωτικής ζωής διασφαλίζοντας ότι οι εγγυήσεις για την προστασία των δεδομένων (όπως η ελαχιστοποίηση της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η όσο το δυνατόν ταχύτερη ψευδωνυμοποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κ.λπ.) ενσωματώνονται στα προϊόντα και στις υπηρεσίες από το πιο πρώιμο στάδιο ανάπτυξης ενός λογισμικού. Η ανάγκη για προστασία των δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό (επισημαίνεται ότι ο όρος «προστασία των δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό» χρησιμοποιείται σε διάφορα κείμενα) αναφέρεται επίσης στον γενικό κανονισμό για την προστασία των δεδομένων 2016/679 (ο κανονισμός τέθηκε σε ισχύ στις 24 Μαΐου 2016, και θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τις 25 Μαΐου 2018). Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε την έκθεση του ENISA σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό: https://www.enisa.europa.eu/activities/identity-and-trust/library/deliverables/privacy-and-data-protection-by-design

 

Δυστυχώς, η απάντηση αυτή είναι λάθος, αν και η κρυπτογράφηση μπορεί να ενσωματωθεί σε μια τεχνολογία ως απόφαση περί απορρήτου. Οι τεχνικές κρυπτογράφησης μπορούν να θεωρηθούν ως μια μορφή τεχνολογίας για τη βελτίωση της προστασίας της ιδιωτικής ζωής (ΤΒΙ), με την έννοια ότι εξασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα των δεδομένων· ωστόσο, η κρυπτογράφηση αποτελεί απλώς ένα παράδειγμα τεχνικού μέτρου που μπορεί να προωθήσει την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Η σωστή απάντηση είναι η προστασία δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό· πρόκειται για μια προσέγγιση που προωθεί την προστασία της ιδιωτικής ζωής διασφαλίζοντας ότι οι εγγυήσεις για την προστασία των δεδομένων (όπως η ελαχιστοποίηση της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η όσο το δυνατόν ταχύτερη ψευδωνυμοποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κ.λπ.) ενσωματώνονται στα προϊόντα και στις υπηρεσίες από το πιο πρώιμο στάδιο ανάπτυξης ενός λογισμικού. Η ανάγκη για προστασία των δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό (επισημαίνεται ότι ο όρος «προστασία των δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό» χρησιμοποιείται σε διάφορα κείμενα) αναφέρεται επίσης στον γενικό κανονισμό για την προστασία των δεδομένων 2016/679 (ο κανονισμός τέθηκε σε ισχύ στις 24 Μαΐου 2016, και θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τις 25 Μαΐου 2018). Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε την έκθεση του ENISA σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό: https://www.enisa.europa.eu/activities/identity-and-trust/library/deliverables/privacy-and-data-protection-by-designΈνας καλύτερος τρόπος για τη διασφάλιση της προστασίας της ιδιωτικής σας ζωής είναι οι πάροχοι υπηρεσιών να ενσωματώνουν τις αποφάσεις περί απορρήτου απευθείας στην τεχνολογία αυτή καθαυτή αντί να δηλώνουν απλώς τις γενικές τους υποχρεώσεις σε νομικά έγγραφα. 

Η ενσωμάτωση των αποφάσεων περί απορρήτου στην τεχνολογία ονομάζεται...

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information