Som følge af udbredelsen af sociale teknologier og brugen af internettet generelt er der skabt enorme datasamlinger, som kommer fra forskellige kilder.


1::Botnet
1::Denial of service
3::Identitetstyveri

Det er ikke det rigtige svar. Botnets er netværk af inficerede computere, som kan bruges til ulovlige (f.eks. cyberkriminelle) aktiviteter uden ejerens viden. Selv om de er en stor cybertrussel, vedrører de ikke big data. Af de foreslåede svar er det rigtige svar identitetstyveri, som er en handling, hvor man stjæler en persons identitetsoplysninger, således at man kan give sig ud for at være den pågældende. Det anses for at være et nyt angreb, da den øgede fremlæggelse af oplysninger på grund af big data gør det lettere for ondsindede angribere at stjæle en identitet.

 

For flere oplysninger se rapporten fra ENISA om Threat Landscape 2015, der findes her:

https://www.enisa.europa.eu/publications/etl2015

der drøfter en række nye trusler forbundet med big data såsom angriberes mulighed for bedre at udnytte skadelig software på grundlag af oplysninger indsamlet med big data (se s. 77-80).

 

Det er ikke det rigtige svar. Denial of service er et angreb, hvor en ressource i et netværk (f.eks. et websted) gøres utilgængelig for brugeren. Selv om denial of service er en alvorlig cybertrussel, er den ikke forbundet med big data. Af de foreslåede svar er det rigtige svar identitetstyveri, som er en handling, hvor man stjæler en persons identitetsoplysninger, således at man kan give sig ud for at være den pågældende. Det anses for at være et nyt angreb, da den øgede fremlæggelse af oplysninger på grund af big data gør det lettere for ondsindede angribere at stjæle en identitet.

 

For flere oplysninger se rapporten fra ENISA om Threat Landscape 2015, der findes her:

https://www.enisa.europa.eu/publications/etl2015

der drøfter en række nye trusler forbundet med big data såsom angriberes mulighed for bedre at udnytte skadelig software på grundlag af oplysninger indsamlet med big data (se s. 77-80).

 

Det er det rigtige svar. Identitetstyveri er en handling, hvor man stjæler en persons identitetsoplysninger, således at man kan give sig ud for at være den pågældende. Det anses for at være et nyt angreb, da den øgede fremlæggelse af oplysninger på grund af big data gør det lettere for ondsindede angribere at stjæle en identitet.

 

For flere oplysninger se rapporten fra ENISA om Threat Landscape 2015, der findes her:

https://www.enisa.europa.eu/publications/etl2015

der drøfter en række nye trusler forbundet med big data såsom angriberes mulighed for bedre at udnytte skadelig software på grundlag af oplysninger indsamlet med big data (se s. 77-80).

 


Denne koncentration kaldes big data og kan analyseres med nye teknikker til flere formål (f.eks. for at identificere tendenser). Men big data kan også åbne døren for cyberangreb og problemer vedrørende privatlivets fred. 

Hvilke af følgende muligheder betragtes som en stigende trussel for almindelige brugere på grund af big data?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information