Med mobile enheder såsom tabletcomputere eller smartphones kan virksomheder ofte vide, hvor du er, og hvad du laver.


2::Slukke for din enheds GPS.
3::Du kan deaktivere din enheds aktive komponenter.
1::Brug din enheds "flytilstand".

Dette er kun delvist korrekt. Ved at slukke for GPS'en kan du forhindre apps i at kunne bestemme din placering via GPS. En app kan dog stadig vide, hvad du laver, samtidig med at det også er muligt at spore din placering (f.eks. kan en app begynde at indsamle dine lokaliseringsdata på andre måder, f.eks. ved hjælp af wi-fi eller bluetooth). En bedre løsning ville være at deaktivere alle de aktive komponenter i din enhed. Du kan forsyne din enhed med funktioner, der gør det muligt for dig at standse en uønsket baggrundskommunikation af personoplysninger til internet- og appudbydere.

 

Det er korrekt. Du kan forsyne din enhed med funktioner, der gør det muligt for dig at standse en uønsket baggrundskommunikation af personoplysninger til internet- og appudbydere. Det bør bemærkes, at selv om du slukker for din GPS, kan en app stadig vide, hvad du laver, samtidig med at det også er muligt at spore din placering på andre måder, f.eks. ved hjælp af wi-fi eller bluetooth).

 

Det er desværre det forkerte svar. Enheden videresender ikke oplysninger i "flytilstand", og selv om det betyder, at du ikke kan spores, kan du f.eks. heller ikke foretage eller modtage opkald, og du kan i sidste ende ikke rigtigt bruge enheden. Et relevant forslag er at deaktivere alle de aktive komponenter i din enhed. Du kan forsyne din enhed med funktioner, der gør det muligt for dig at standse en uønsket baggrundskommunikation af personoplysninger til internet- og appudbydere.Dette bekymrer dig, da du gerne vil bruge dine enheder fuldt ud, men uden at blive sporet eller overvåget ud over standardovervågningen på GPS-nettet eller internetudbyderens netværk. Du er imidlertid også usikker på, hvad du kan gøre for at beskytte dig selv. 

En mulig løsning kunne være at…

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information