Indbygget databeskyttelse er en tilgang, der fremmer privatlivets fred ved at sikre, at der indbygges databeskyttelse i produkter og tjenester fra den tidligste udviklingsfase af en software


1::Softwareudviklere foretrækker at anvende privatlivspolitikker.
2::Privatlivets fred er et socialt spørgsmål og ikke et teknisk problem
3::Manglen på passende værktøjer til at føre indbygget databeskyttelse ud i livet

Det er desværre ikke det rigtige svar i forbindelse med dette scenario. Privatlivspolitikker er den almindelige betegnelse for dokumenter eller erklæringer, der anvendes af tjenesteudbydere, i hvilke de beskriver, hvordan privatlivets fred beskyttes, og hvordan dine personoplysninger kan anvendes af dem (dvs. hvilke personoplysninger der indsamles, til hvilke formål, modtagere af dine data osv.). Indbygget databeskyttelse sikrer en bedre beskyttelse af privatlivets fred end privatlivspolitikker.

Den anden grund er mangel på passende softwareværktøjer til at føre det ud i livet.

Se rapporten fra ENISA om Privacy and Data Protection by Design for at få flere oplysninger: https://www.enisa.europa.eu/activities/identity-and-trust/library/deliverables/privacy-and-data-protection-by-design

 

Det bør bemærkes, at behovet for indbygget databeskyttelse også er omhandlet i den generelle forordning om databeskyttelse 2016/679 (forordningen trådte i kraft den 24. maj 2016 og gælder fra den 25. maj 2018; den kan ses her: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1473670245851&from=DA).

 

Selv om privatlivets fred også er et socialt spørgsmål i vores indbyrdes forbundne og digitale verden, kan det reguleres og beskyttes med passende design; derfor nævner vi indbygget databeskyttelse.

Den anden grund er mangel på passende softwareværktøjer til at føre det ud i livet.

Se rapporten fra ENISA om Privacy and Data Protection by Design for at få flere oplysninger: https://www.enisa.europa.eu/activities/identity-and-trust/library/deliverables/privacy-and-data-protection-by-design

 

Det bør bemærkes, at behovet for indbygget databeskyttelse også er omhandlet i den generelle forordning om databeskyttelse 2016/679 (forordningen trådte i kraft den 24. maj 2016 og gælder fra den 25. maj 2018; den kan ses her: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1473670245851&from=DA).

 

Dette er den anden grund til, at traditionelle tilgange til softwareudvikling har begrænsninger i forbindelse med indbygget databeskyttelse. Det bliver derfor vigtigt, at softwareudviklere får lettere adgang til værktøjer.

 

Se rapporten fra ENISA om Privacy and Data Protection by Design for at få flere oplysninger: https://www.enisa.europa.eu/activities/identity-and-trust/library/deliverables/privacy-and-data-protection-by-design

 

Det bør bemærkes, at behovet for indbygget databeskyttelse også er omhandlet i den generelle forordning om databeskyttelse 2016/679 (forordningen trådte i kraft den 24. maj 2016 og gælder fra den 25. maj 2018; den kan ses her: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1473670245851&from=DA).(bemærk, at udtrykket indbygget privatlivsbeskyttelse også kan findes i en række tekster). Traditionelt har man i softwareudviklingen haft begrænset succes med at konstruere teknologier, der sikrer privatlivets fred gennem design. Der er to vigtige grunde til, at traditionelle softwaretilgange har begrænsninger i forbindelse med indbygget databeskyttelse. Den første grund er udviklernes og de dataansvarliges manglende bevidsthed. 

Hvad er den anden grund?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information