I dag insisterer myndighederne ofte på, at brugerne bør informeres om, at alle oplysninger om dem, som har været på internettet, aldrig forsvinder, og at disse oplysninger i sidste ende kan anvendes til andre (sandsynligvis uønskede) formål.


2::Indsigtsret.
1::Retten til ytringsfrihed.
3::Retten til sletning.

Det er ikke korrekt, selv om det kan anses for at være delvist korrekt, da denne ret også vedrører beskyttelse af personoplysninger. Indsigtsretten betyder, at du har ret til at få den relevante myndigheds bekræftelse på, om personoplysninger vedrørende dig selv behandles, og i givet fald, nærmere oplysninger (hvilken type data der behandles, formålene osv.). Det rigtige svar er retten til sletning (eller "retten til at blive glemt"), og det betyder, at du har ret til at få slettet personoplysninger om dig selv af en myndighed uden unødig forsinkelse. Dette handler om at give enkeltpersoner indflydelse, ikke om at slette tidligere begivenheder eller begrænse pressefriheden. Denne ret er omhandlet i den generelle forordning om databeskyttelse 2016/679 (forordningen trådte i kraft den 24. maj 2016 og finder anvendelse fra den 25. maj 2018), og den udvider retten til at gøre indsigelse, som er omhandlet i direktiv 95/46/EF om beskyttelse af personoplysninger . Forordningen kan ses her: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&qid=1473756873677&from=DA

 

Dette er ikke korrekt. Selv om retten til ytringsfrihed er vigtig, er den specifikke ret, der hentydes til i dette scenario, retten til sletning (eller "retten til at blive glemt"), hvilket betyder, at du har ret til at få slettet personoplysninger om dig selv af en myndighed uden unødig forsinkelse. Dette handler om at give enkeltpersoner indflydelse, ikke om at slette tidligere begivenheder eller begrænse pressefriheden. Denne ret er omhandlet i den generelle forordning om databeskyttelse 2016/679 (forordningen trådte i kraft den 24. maj 2016 og finder anvendelse fra den 25. maj 2018), og den udvider retten til at gøre indsigelse, som er omhandlet i direktiv 95/46/EF om beskyttelse af personoplysninger. Forordningen kan ses her: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&qid=1473756873677&from=DA

 

Det er det rigtige svar. Retten til sletning (eller "retten til at blive glemt") betyder, at du har ret til at få slettet personoplysninger om dig selv af en myndighed uden unødig forsinkelse. Dette handler om at give enkeltpersoner indflydelse, ikke om at slette tidligere begivenheder eller begrænse pressefriheden. Denne ret er omhandlet i den generelle forordning om databeskyttelse 2016/679 (forordningen trådte i kraft den 24. maj 2016 og finder anvendelse fra den 25. maj 2018), og den udvider retten til at gøre indsigelse, som er omhandlet i direktiv 95/46/EF om beskyttelse af personoplysninger. Forordningen kan ses her: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&qid=1473756873677&from=DARetten til beskyttelse af brugerne mod disse scenarier kaldes...

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information