Forleden dag benyttede du en internettjeneste, som din mobiludbyder tilbyder, og til din overraskelse fandt du ud af - mens du tjekkede din profil - at udbyderens oplysninger om din adresse var forkerte.


1::Retten til at blive glemt
1::Retten til sletning
3::Retten til berigtigelse

Det er desværre ikke det rigtige svar (bemærk, at retten til at blive glemt er det samme som retten til sletning). Det rigtige svar er retten til berigtigelse, som er retten til at få urigtige personoplysninger om sig selv berigtiget af den dataansvarlige uden unødig forsinkelse. Retten til berigtigelse, som er et vigtigt supplement til indsigtsretten, er omhandlet i den generelle forordning om databeskyttelse 2016/679 (forordningen trådte i kraft den 24. maj 2016 og gælder fra den 25. maj 2018; den kan ses her: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1473670245851&from=DA).

 

Det bør også bemærkes, at Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse anfører følgende: "For at udøve retten til berigtigelse skal den registrerede normalt skrive til den registeransvarlige for behandlingen. Hvis du f.eks. har brug for at ændre din adresse, eller hvis du mener, at oplysninger om dig er forkerte, bør du udøve din ret til berigtigelse ved at kontakte den registeransvarlige, som er i besiddelse af disse data”. Se her vedrørende denne definition af retten til berigtigelse: https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/pid/86#regulation

 

Det er desværre ikke det rigtige svar (bemærk, at retten til sletning er det samme som retten til at blive glemt). Det rigtige svar er retten til berigtigelse, som er retten til at få urigtige personoplysninger om sig selv berigtiget af den dataansvarlige uden unødig forsinkelse. Retten til berigtigelse, som er et vigtigt supplement til indsigtsretten, er omhandlet i den generelle forordning om databeskyttelse 2016/679 (forordningen trådte i kraft den 24. maj 2016 og gælder fra den 25. maj 2018; den kan ses her: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1473670245851&from=DA).

 

Det bør også bemærkes, at Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse anfører følgende: "For at udøve retten til berigtigelse skal den registrerede normalt skrive til den registeransvarlige for behandlingen. Hvis du f.eks. har brug for at ændre din adresse, eller hvis du mener, at oplysninger om dig er forkerte, bør du udøve din ret til berigtigelse ved at kontakte den registeransvarlige, som er i besiddelse af disse data”. Se her vedrørende denne definition af retten til berigtigelse: https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/pid/86#regulation

 

Det er det rigtige svar i forbindelse med dette scenario. Retten til berigtigelse er retten til at få urigtige personoplysninger om sig selv berigtiget af den dataansvarlige uden unødig forsinkelse. Retten til berigtigelse, som er et vigtigt supplement til indsigtsretten, er omhandlet i den generelle forordning om databeskyttelse 2016/679 (forordningen trådte i kraft den 24. maj 2016 og gælder fra den 25. maj 2018; den kan ses her: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1473670245851&from=DA).

 

Det bør også bemærkes, at Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse anfører følgende: "For at udøve retten til berigtigelse skal den registrerede normalt skrive til den registeransvarlige for behandlingen. Hvis du f.eks. har brug for at ændre din adresse, eller hvis du mener, at oplysninger om dig er forkerte, bør du udøve din ret til berigtigelse ved at kontakte den registeransvarlige, som er i besiddelse af disse data”. Se her vedrørende denne definition af retten til berigtigelse: https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/pid/86#regulationI dette tilfælde – dvs. hvis dine personoplysninger ikke er korrekte - har du ret til at anmode den dataansvarlige (f.eks. tjenesteudbyderen) om at ændre oplysningerne, således at de er korrekte. 

Denne særlige ret kaldes….

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information