"Personer eller organisationer, der indsamler og forvalter dine personoplysninger, skal beskytte dem mod misbrug og skal respektere visse af dataejernes rettigheder, som er sikret ved EU-lovgivning" (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/).


1::Ret til respekt for menneskets integritet.
1::Retten til ytringsfrihed.
3::Retten til beskyttelse af personoplysninger.

Svaret er forkert. Selv om det kan se ud til, at dine data er en del af dig og dermed din integritet, beskytter denne grundlæggende rettighed kun din fysiske og psykiske integritet. Det korrekte svar er retten til beskyttelse af personoplysninger, hvor "der er fastsat fælles EU-regler for at sikre, at dine personoplysninger er omfattet af et højt beskyttelsesniveau overalt i EU. Du har ret til at klage og få retslig prøvelse, hvis dine data misbruges inden for EU". Du kan se mere her:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/

 

Disse rettigheder er beskrevet i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Se især artikel 8 om beskyttelse af personoplysninger og artikel 7 om respekt for privatliv og familieliv ("privatlivets fred"):

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_da.pdf

 

Dette er ikke korrekt. Retten til ytringsfrihed er en vigtig ret, men den særlige ret, som EU har indført, kaldes retten til beskyttelse af personoplysninger, hvor "der er fastsat fælles EU-regler for at sikre, at dine personoplysninger er omfattet af et højt beskyttelsesniveau overalt i EU. Du har ret til at klage og få retslig prøvelse, hvis dine data misbruges inden for EU". Du kan se mere her:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/

 

Disse rettigheder er beskrevet i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Se især artikel 8 om beskyttelse af personoplysninger og artikel 7 om respekt for privatliv og familieliv ("privatlivets fred"):

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_da.pdf

 

Dette er det rigtige svar: "Der er fastsat fælles EU-regler for at sikre, at dine personoplysninger er omfattet af et højt beskyttelsesniveau overalt i EU. Du har ret til at klage og få retslig prøvelse, hvis dine data misbruges inden for EU". Du kan se mere her:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/

 

Disse rettigheder er beskrevet i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Se især artikel 8 om beskyttelse af personoplysninger og artikel 7 om respekt for privatliv og familieliv ("privatlivets fred"):

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_da.pdfDette finder anvendelse på enhver form for dataindsamling, herunder fysisk indsamling, men det har en enorm indvirkning på internetbrugere på grund af den øgede anvendelse af digital datalagring og ‑transmission. 

Den specifikke grundlæggende ret, der beskytter dig mod et sådant misbrug, kaldes…

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information