Hvert år fejrer EU-medlemsstaterne og EU-institutionerne databeskyttelsesdagen med det formål at øge bevidstheden om og fremme beskyttelsen af privatlivets fred og personoplysninger.


2::Den 1. oktober
1::Den 7. februar
3::Den 28. januar

Det er ikke det rigtige svar. Databeskyttelsesdagen fejres hvert år den 28. januar. Denne dato er årsdagen for undertegnelsen af Europarådets konvention nr. 108, som er det første retligt bindende internationale instrument om databeskyttelse i forbindelse med elektronisk databehandling af personoplysninger. Dokumentet findes her: http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/108

Se også her for at få flere oplysninger: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/data_protection_day_en.asp

 

Hvert år er oktober måned imidlertid den europæiske internetsikkerhedsmåned, som er en EU-tilskyndelseskampagne, der har til formål at fremme internetsikkerhed blandt borgerne, at ændre deres opfattelse af internettrusler og at give ajourførte sikkerhedsoplysninger via oplysning og udveksling af god praksis. Denne quiz er en del af dette års europæiske internetsikkerhedsmåned.

 

Det er ikke det rigtige svar. Databeskyttelsesdagen fejres hvert år den 28. januar. Denne dato er årsdagen for undertegnelsen af Europarådets konvention nr. 108, som er det første retligt bindende internationale instrument om databeskyttelse i forbindelse med elektronisk databehandling af personoplysninger. Dokumentet findes her:

http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/108

 

Se også her for at få flere oplysninger: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/data_protection_day_en.asp

 

I 2017 bliver den 7. februar Safer Internet Day. Safer Internet Day organiseres af Insafe i februar hvert år med det mål at fremme en mere sikker brug af onlineteknologier, særlig for unge. Se mere her:

https://www.saferinternetday.org

 

Det er det rigtige svar. Databeskyttelsesdagen fejres hvert år den 28. januar. Denne dato er årsdagen for undertegnelsen af Europarådets konvention nr. 108, som er det første retligt bindende internationale instrument om databeskyttelse i forbindelse med elektronisk databehandling af personoplysninger. Dokumentet findes her:

http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/108

Se også her for at få flere oplysninger: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/data_protection_day_en.aspHvad er den officielle dato for databeskyttelsesdagen hvert år?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information