Hvad kalder man "enhver oplysning om en identificeret eller identificerbar fysisk person"?


3::Person-oplysninger
1::Login-oplysninger
1::CPR-nummer

Det er det rigtige svar. Se glossaret fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, hvis du vil vide mere om, hvilke data der betragtes som personoplysninger:

Navnet og CPR-nummeret er to eksempler på personoplysninger, der vedrører en person direkte. Men definitionen rækker også videre og omfatter også f.eks. e-mailadresser og telefonnummeret til en arbejdstagers arbejdsplads.

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS/Dataprotection/Glossary/pid/84

 

Se også direktiv 95/46/EF om beskyttelse af personoplysninger her:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&from=DA

og den nye generelle forordning (EU) 2016/679 om databeskyttelse her:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1474277260193&from=DA

 

Det er ikke det rigtige svar. Loginoplysninger refererer til det brugernavn og den adgangskode, som du f.eks. bruger til at få adgang til onlinetjenester. Det rigtige svar er personoplysninger. Det bør bemærkes, at loginoplysninger er et eksempel på personoplysninger, da de omfatter oplysninger om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Se glossaret fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, hvis du vil vide mere om, hvilke data der betragtes som personoplysninger:

Navnet og CPR-nummeret er to eksempler på personoplysninger, der vedrører en person direkte. Men definitionen rækker også videre og omfatter også f.eks. e-mailadresser og telefonnummeret til en arbejdstagers arbejdsplads.

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS/Dataprotection/Glossary/pid/84

 

Se også direktiv 95/46/EF om beskyttelse af personoplysninger her:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&from=DA

og den nye generelle forordning (EU) 2016/679 om databeskyttelse her:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1474277260193&from=DA

 

Det er ikke det rigtige svar. Det rigtige svar er personoplysninger. Det bør dog bemærkes, at CPR-nummeret er et eksempel på personoplysninger, da det omfatter oplysninger om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Begrebet personoplysninger er imidlertid meget mere generelt. Se glossaret fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, hvis du vil vide mere om, hvilke data der betragtes som personoplysninger:

Navnet og CPR-nummeret er to eksempler på personoplysninger, der vedrører en person direkte. Men definitionen rækker også videre og omfatter også f.eks. e-mailadresser og telefonnummeret til en arbejdstagers arbejdsplads.

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS/Dataprotection/Glossary/pid/84

 

Se også direktiv 95/46/EF om beskyttelse af personoplysninger her:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&from=DA

og den nye generelle forordning (EU) 2016/679 om databeskyttelse her:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1474277260193&from=DAWe use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information