Du har lige fået en ny smartphone i fødselsdagsgave.


2::Tilbagestille til fabriksindstillinger.
1::Fjern dine billeder fra den gamle telefon.
3::Slet alle de eksisterende data fra den gamle telefon.

Før du sender din gamle telefon til genbrug, bør du fjerne alle personoplysningerne, dvs. slette alle dine personlige data (herunder telefonnumre, fotoer og indstillinger), således at de ikke kan genskabes. Dette vil sikre privatlivets fred, og at dine oplysninger ikke ender hos uønskede tredjeparter. Én mulighed for at slette nogle af dine personoplysninger er at tilbagestille din smartphone til fabriksindstillinger, og dette er derfor et delvist korrekt svar. Det er imidlertid ikke altid nok at tilbagestille den til fabriksindstillinger (se http://mashable.com/2014/07/09/data-wipe-recovery-smartphones/) . Det er med andre ord muligt for andre at bruge passende genoprettelsessoftware og få nogle af dataene tilbage (selv om det antages, at en tilbagestilling til fabriksindstillinger sletter dataene og gør det umuligt at genskabe dem). Derfor bør du for at fjerne dine data fuldstændigt først kryptere dem (der findes en sådan mulighed i din smartphone), og derefter tilbagestille telefonen til fabriksindstillinger, hvilket betyder, at selv om nogle data efterfølgende kan genskabes, vil det være i en uforståelig form på grund af krypteringen.

 

Dette er ikke korrekt. Det er vigtigt at fjerne alle personlige oplysninger og data (herunder billeder) fra telefonen. Derfor er det ikke nok kun at fjerne billederne. Desuden betyder en simpel sletning af data, som f.eks. billeder ikke, at de ikke kan genskabes. Du bør fjerne alle personoplysningerne, dvs. slette alle dine personlige data (herunder telefonnumre, fotoer og indstillinger), således at de ikke kan genskabes. Dette vil sikre privatlivets fred, og at dine oplysninger ikke ender hos uønskede tredjeparter. Selv om en tilbagestilling til fabriksindstillinger skulle slette dataene, er det ikke sikkert, at det altid er nok (se http://mashable.com/2014/07/09/data-wipe-recovery-smartphones/). Derfor bør du først kryptere dataene (der findes en sådan mulighed i din smartphone), og derefter tilbagestille telefonen til fabriksindstillinger, hvilket betyder, at selv om nogle data efterfølgende kan genskabes, vil det være i en uforståelig form på grund af krypteringen.

 

Før du sender din gamle telefon til genanvendelse, er det vigtigt at fjerne alle personoplysningerne, dvs. slette alle dine personlige data (herunder telefonnumre, fotoer og indstillinger), således at de ikke kan genskabes. Dette vil sikre privatlivets fred, og at dine oplysninger ikke ender hos uønskede tredjeparter. Selv om en tilbagestilling til fabriksindstillinger skulle slette dataene, er det ikke sikkert, at det altid er nok (se http://mashable.com/2014/07/09/data-wipe-recovery-smartphones/). Derfor bør du først kryptere dataene (der findes en sådan mulighed i din smartphone), og derefter tilbagestille telefonen til fabriksindstillinger, hvilket betyder, at selv om nogle data efterfølgende kan genskabes, vil det være i en uforståelig form på grund af krypteringen.

 


Nu er du nødt til at skille dig af med din gamle smartphone, og du vil gerne genbruge den, nærmere bestemt give den til velgørenhed, hvor den bliver genanvendt – selvfølgelig efter at du har fjernet dit subscriber identification module (sim-kort). 

Af hensyn til privatlivets fred bør du…

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information