Pověst neboli reputace je celkové mínění, které lidé všeobecně mají o někom nebo něčem na základě chování v minulosti.


3::Útok Sybil
1::Útok phishing
1::Útok odepření služby

Správná odpověď. V útoku Sybil útočník vytváří četné identity (tj. četné účty/profil) ve službách on-line a využívá je za účelem manipulace s hodnocením pověsti. Tyto četné účty lze například využít k poskytnutí zpětné vazby o pozitivní reputaci pro určený účet podvodného prodejce, což má za následek zlepšení jeho pověsti nepravdivým způsobem. Tuto nepravdivou pověst může podvodný prodejce později použít k využití nebo podvedení jiných uživatelů. Více informací viz zpráva ENISA: https://www.enisa.europa.eu/publications/archive/reputation-based-systems-a-security-analysis:

a také článek Wikipedie na:

https://en.wikipedia.org/wiki/Sybil_attack

 

Tato odpověď není správná. Pomocí phishingu se útočník snaží sbírat osobní údaje uživatele (např. hesla a čísla kreditních karet) pomocí falešných aplikací, falešných SMS nebo falešných elektronických zpráv, které vypadají jako poctivé. Tento útok nemá nic společného se systémy pověsti. Správná odpověď mezi poskytnutými odpověďmi je útok Sybil, kdy útočník vytváří četné identity (tj. četné účty/profil) v nějaké službě on-line a využívá je za účelem manipulace s hodnocením pověsti. Tyto četné účty lze například využít k poskytnutí zpětné vazby o pozitivní reputaci pro určený účet podvodného prodejce, což má za následek zlepšení jeho pověsti nepravdivým způsobem. Tuto nepravdivou pověst může podvodný prodejce později použít k využití nebo podvedení jiných uživatelů. Více informací viz zpráva ENISA: https://www.enisa.europa.eu/publications/archive/reputation-based-systems-a-security-analysis:

a také článek Wikipedie na: https://en.wikipedia.org/wiki/Sybil_attack

 

Tato odpověď není správná. Odepření služby (Denial of Service – DoS) je útok, v němž zdroj v síti (např. internetová stránka) se stane pro uživatele nedostupný. Není to příklad manipulace s pověstí on-line. Správná odpověď mezi poskytnutými odpověďmi je útok Sybil, kdy útočník vytváří četné identity (tj. četné účty/profil) v nějaké službě on-line a využívá je za účelem manipulace s hodnocením pověsti. Tyto četné účty lze například využít k poskytnutí zpětné vazby o pozitivní reputaci pro určený účet podvodného prodejce, což má za následek zlepšení jeho pověsti nepravdivým způsobem. Tuto nepravdivou pověst může podvodný prodejce později použít k využití nebo podvedení jiných uživatelů. Více informací viz zpráva ENISA:

https://www.enisa.europa.eu/publications/archive/reputation-based-systems-a-security-analysis:

a také článek Wikipedie na: https://en.wikipedia.org/wiki/Sybil_attackReputační systémy online umožňují použít pověst online. Uživatelé internetu se mohou připojit k těmto systémům, aby získali důvěru v jednotlivé osoby, s nimiž vzájemně komunikují online, například prodejce internetové stránky e-commerce. Trh online je nejběžnější aplikace pro systémy pověsti on-line. Systémy pověsti mohou být cílem útoků škodlivých entit, které chtějí využít důvěryhodné vztahy. 

Který z následujících útoků je běžný útok na systémy pověsti on-line?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information