Když cestujete pracovně, často musíte používat otevřené sítě Wi-Fi, např. na železničních stanicích nebo v kavárnách.


1::používejte funkci soukromého prohlížení.
3::používejte virtuální privátní síť neboli VPN.
2::vypněte funkci sdílení souborů na svém zařízení.

Soukromé prohlížení vám poskytuje pouze ochranu soukromí před lidmi, kteří by mohli mít fyzický přístup k vašemu počítači. Neposkytuje vám žádnou ochranu vaší komunikace na otevřené síti, ve které je internetový provoz viditelný pro každého v dosahu. Řešením, které zajišťuje bezpečnost vaší komunikace, by bylo používání virtuální privátní sítě (VPN). Virtuální privátní síť je jako zabezpečený soukromý tunel, který je postaven na veřejné síti a zajišťuje bezpečnost komunikace od jednoho konce k druhému.

 

To je správná volba. Virtuální privátní síť (VPN) je jako zabezpečený soukromý tunel, který je postaven na veřejné síti a zajišťuje bezpečnost komunikace od jednoho konce k druhému.

 

Částečně správná odpověď. Vypnutí sdílení souborů bude chránit jiná zařízení zapojená do sítě před přístupem k vašim souborům, ale nezamezí rizikům pro vaši komunikaci na síti, např. informace, které zasíláte na internetovou stránku sociálních sítí, jež navštěvujete, protože internetový provoz je viditelný pro každého v dosahu.

Řešením, které zajišťuje bezpečnost vaší komunikace, by bylo používání virtuální privátní sítě (VPN). Virtuální privátní síť je jako zabezpečený soukromý tunel, který je postaven na veřejné síti a zajišťuje bezpečnost komunikace od jednoho konce k druhému.Jste si však vědomi, že takové otevřené sítě by mohly představovat nebezpečí. 

Abyste ochránili svou komunikaci na těchto veřejných sítích, vždy...