Když cestujete pracovně, často musíte používat otevřené sítě Wi-Fi, např. na železničních stanicích nebo v kavárnách.


1::používejte funkci soukromého prohlížení.
3::používejte virtuální privátní síť neboli VPN.
2::vypněte funkci sdílení souborů na svém zařízení.

Soukromé prohlížení vám poskytuje pouze ochranu soukromí před lidmi, kteří by mohli mít fyzický přístup k vašemu počítači. Neposkytuje vám žádnou ochranu vaší komunikace na otevřené síti, ve které je internetový provoz viditelný pro každého v dosahu. Řešením, které zajišťuje bezpečnost vaší komunikace, by bylo používání virtuální privátní sítě (VPN). Virtuální privátní síť je jako zabezpečený soukromý tunel, který je postaven na veřejné síti a zajišťuje bezpečnost komunikace od jednoho konce k druhému.

 

To je správná volba. Virtuální privátní síť (VPN) je jako zabezpečený soukromý tunel, který je postaven na veřejné síti a zajišťuje bezpečnost komunikace od jednoho konce k druhému.

 

Částečně správná odpověď. Vypnutí sdílení souborů bude chránit jiná zařízení zapojená do sítě před přístupem k vašim souborům, ale nezamezí rizikům pro vaši komunikaci na síti, např. informace, které zasíláte na internetovou stránku sociálních sítí, jež navštěvujete, protože internetový provoz je viditelný pro každého v dosahu.

Řešením, které zajišťuje bezpečnost vaší komunikace, by bylo používání virtuální privátní sítě (VPN). Virtuální privátní síť je jako zabezpečený soukromý tunel, který je postaven na veřejné síti a zajišťuje bezpečnost komunikace od jednoho konce k druhému.Jste si však vědomi, že takové otevřené sítě by mohly představovat nebezpečí. 

Abyste ochránili svou komunikaci na těchto veřejných sítích, vždy...

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information