Jedna vaše přítelkyně byla nedávno obětí útoku sociálního inženýrství, protože jí někdo ukradl uživatelské jméno a heslo pro přístup k její pracovní elektronické poště.


1::Stavební systémy, které může společnost snadno používat.
3::Je to forma klamavého jednání v sociální oblasti zaměřeného na shromažďování informací, podvod nebo přístup do systému.
2::Někdo využívá sociální sítě ke krádeži osobních údajů.

Sociální inženýrství má málo co do činění s inženýrstvím v tradičním slova smyslu technologických stavebních systémů. V souvislosti s bezpečností je to forma sociálního klamání, která využívá lidské slabé stránky k psychologické manipulaci s lidmi za účelem shromažďování informací, podvodu nebo přístupu do systému (např. oklamat někoho, aby vám dal svoje heslo).

 

To je správná odpověď. Sociální inženýrství je ovšem složitá forma sociálního klamání využívající lidské slabé stránky k psychologické manipulaci s lidmi za účelem shromažďování informací, podvodu nebo přístupu do systému (např. oklamat někoho, aby vám dal svoje heslo).

 

To je správně pouze částečně. V souvislosti s bezpečností je sociální inženýrství formou sociálního klamání využívající lidské slabé stránky k psychologické manipulaci s lidmi za účelem shromažďování informací, podvodu nebo přístupu do systému (např. oklamat někoho, aby vám dal své heslo). Takový přístup lze samozřejmě sledovat – mezi jiným – v rámci komunikace prostřednictvím sociálních sítí.Název „sociální inženýrství“ vám připadá poněkud divný, protože spojuje inženýrství se sociálními otázkami. 

Co se rozumí sociálním inženýrstvím v souvislosti s bezpečností?

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
We also use analytics. To opt-out from analytics, click for more information.

I've read it More information